Kontakt

Glavni i odgovorni urednik

Stefan Janjić

stefan@novinarska-skola.org.rs

 

Redakcija

Vanja Đurić

Milica Janjatović

Danijel Apro

Danka Mihajlović

Marta Savić

Nevena Bogdanović

Nikola Maticki

Sandra Maksimović

Mateja Agatonović

Lazar Čovs

 

Adresa

Novosadska novinarska škola

Kosovska 1, šesti sprat

Novi Sad, Srbija

 

Telefon

+381(0)21/42 41 64,