Kontakt

Glavni i odgovorni urednik

Stefan Janjić

stefan@novinarska-skola.org.rs

 

Redakcija

Danka Mihajlović

Lazar Čovs

Milica Janjatović

Darija Stjepić

Danijel Apro

Petar Klaić

Marta Savić

Milovan Nikolić

Nikola Maticki

Sandra Maksimović

Mateja Agatonović

 

Adresa

Novosadska novinarska škola

Kosovska 1, šesti sprat

Novi Sad, Srbija

 

Telefon

+381(0)21/42 41 64,