O nama

FakeNews tragač namenjen je borbi protiv dezinformacija u medijima koji sadržaje objavljuju na srpskom jeziku.

Na sajtu ćete naći analize dezinformacija objavljenih u domaćim medijima, ali i stranim, u slučaju kada tema ime veze sa Srbijom. Onlajn kurs Dekonstruišite sami poslužiće vam kao vodič koji nudi alate za detaljnu dekonstrukciju vesti koje vam se učine kao potencijalna dezinformacija.

Kada uočite sumnjivu vest, možete je prijaviti putem formulara na stranici Prijavi lažnu vestMi ćemo je proveriti i ako ustanovimo da jeste lažna objavićemo analizu u razumnom roku, a u suprotnom ćemo o svojim nalazima pisati na stranici Međutim.

FakeNews Tragač rezultat je projekta Debunking Disinformation koji je realizovala Novosadska novinarska škola u saradnji sa organizacijom za razvoj medija Transitions online iz Praga. 

Novosadska novinarska škola (NNŠ) je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu. Postoji od 1996. godine, a kao nevladina organizacija deluje od 1998. godine.

Rad FakeNews Tragača funkcioniše prema sledećoj metodologiji:

Predmet analize

FakeNews Tragač analizira sadržaje tradicionalnih i novih medija, prema sledećem modelu:

1) Redakcija svakodnevno sprovodi monitoring dnevne štampe, kao i monitoring deset najpopularnijih informativnih portala registrovanih u Srbiji (prema podacima servisa Gemius i Alexa).

2) Analiza tekstova iz nedeljnika i mesečnika, televizijskih i radijskih sadržaja, onlajn i štampanih oglasa, kao i sadržaja sa društvenih mreža sprovodi se na zahtev čitalaca, putem formulara „Prijavi lažnu vest“ ili tagovanjem naloga Tragača na društvenim mrežama.

FakeNews Tragač ne može prihvatiti analizu sledećih sadržaja:

 • Vesti čiju je istinitost nemoguće utvrditi (poput slučajeva kada se medij oslanja na anonimne izvore).
 • Vesti i informacije sa zatvorenih Fejsbuk grupa kojima je nemoguće slobodno pristupiti.
 • Vesti s klikbejt naslovima gde je osnovni tekst vesti u skladu sa profesionalnim standardima.
 • Televizijske i radijske vesti čiji je snimak nedostupan onlajn.
 • Estradne vesti.
 • Vesti u kojima izvor manipulacije / dezinformacije nije medij sam po sebi, već političar koji je citiran u tekstu. Proverom verodostojnosti izjava političara bave se naše kolege sa Istinomera.
Prijava sadržaja

Čitaoci mogu da prijave redakciji sadržaje u čiju verodostojnost sumnjaju. To mogu učiniti putem prijavnog formulara ili tagovanjem naloga FakeNews Tragača na Fejsbuku (FNTragac), Tviteru (FNTragac), Instagramu (fn_tragac), Tiktoku (fntragac) ili u komentarima ispod spornog sadržaja. Čitaoci nam se takođe mogu obratiti putem mejla ili poruka na društvenim mrežama. Redakcija će nastojati da u razumnom roku proveri prijavljeni sadržaj i da čitaoce obavesti o rezultatima analize.

Ukoliko je vest manipulativna / lažna, ili sadrži manipulativne / lažne elemente, objavićemo je u formi standardne analize ili u rubrici Ukratko. U rubrici Ukratko objavljuju se kratka obaveštenja o detektovanim dezinformacijama u slučajevima kada redakcija proceni da puna analiza nije neophodna. To su sledeći slučajevi:

 1. Medij je načinio manju grešku.
 2. Medij je ponovo preneo dezinformaciju koju je FakeNews Tragač već analizirao.
 3. Medij je preneo dezinformaciju koju su već analizirali drugi portali za utvrđivanje činjenica iz regiona i sveta.

Ukoliko se ispostavi da je prijavljeni sadržaj ipak tačan, beleška o tome biće objavljena u rubrici Međutim. Na tom mestu objavljuju se i beleške o slučajevima koje redakcija nije uspela da razreši, kako zbog prirode sadržaja (nejasne formulacije, zaključci bazirani na dojavama anonimnih izvora) tako i zbog nedostatka relevantnih izvora ili kontradiktornih izjava / svedočenja ključnih aktera.

Analiza sadržaja

Redakcija FakeNews Tragača se u procesu provere podataka služi različitim metodama:

 1. Desk analiza (pretraživanje, prevođenje, utvrđivanje plagijata)
 2. Statistička analiza
 3. Pretraživanje baza podataka
 4. Foto i video forenzika
 5. Razgovor sa ključnim akterima, institucijama i ekspertima

FakeNews Tragač se u svom radu služi sledećim alatima:

 1. Analiza teksta: Google, Google Translate, Twitter Advanced Search, Pipl, QueText, DiffChecker, Whois
 2. Analiza mapa: Google maps, Google Earth, FlightRadar, Marine Traffic
 3. Analiza vizuelnih sadržaja: Google Images, Bing Images, Yandex Images, TinEye, Forensically, InVid, Ghiro

Pre nego što novinar FakeNews Tragača započne analizu, čuva analiziranu verziju onlajn sadržaja na servisu WayBack Machine, a sadržaj iz štampanih medija na internom serveru redakcije. U tekstu analize navode se svi mediji za koje je pretragom moguće utvrditi da su preneli netačan sadržaj, i to sistemom tagovanja koji omogućava (1) pregled arhive netačnih sadržaja po medijima (2) organizovanje rang-liste najčešćih izvora netačnih sadržaja. Kada u tekstovima referišemo na onlajn medije koji su objavili ili preneli određeni netačni sadržaj, ne linkujemo neposredno sadržaj, već njegovu analiziranu verziju sačuvanu na servisu WayBack Machine.

FakeNews Tragač nastoji da objavljuje koncizne analize, koje sadrže sve relevantne informacije i nalaze u vezi sa određenim netačnim sadržajem, ali bez preširokog navođena pozadinskih informacija koje bi opteretile osnovni tekst. Širim kontekstom dezinformisanja bavimo se u posebnim rubrikama, kao što su Blog i Studije. Standardne analize se objavljuju u pet tematskih rubrika: Politika, Ekonomija, Društvo i kultura, Kvazinauka i Svet. Složenije, sistematske analize, bazirane na većem korpusu manipulacija, objavljuju se u rubrici „Tragač u akciji“. Uz prethodno navedene tehnike, rad u ovoj rubrici povremeno zahteva naučni metod, uglavnom kvantitativno-kvalitativnu analizu medijskog diskursa.

Sadržaji na sajtu praćeni su autorskim ilustracijama ili ilustracijama kupljenim na servisima za fotografije. Autorska prava se strogo poštuju, a ilustrativne foto-montaže su uvek jasno naznačene.

Ispravke grešaka

Kao portal koji je posvećen razotkrivanju netačnih sadržaja, FakeNews Tragač nastoji da svoje analize bazira na proverenim podacima, strogo prateći navedenu metodologiju. Nenamerne greške su, ipak, moguće, a redakcija ih ispravlja ukoliko ih sama uoči ili ukoliko nam na greške ukažu čitaoci ili akteri pomenuti u analizama. Ukoliko ste uočili grešku u našim sadržajima, možete je prijaviti uredniku ili zameniku urednika portala. Ukoliko utvrdimo da je primedba osnovana, ispravićemo grešku i na kraju teksta objaviti belešku koja sadrži datum i prirodu ispravke. Ukoliko je greška isključivo pravopisne / gramatičke prirode, bez objektivne mogućnosti da je takva greška nekog dovela u zabludu, ispravka će biti uneta bez posebne napomene.

Ukoliko nakon objavljivanja analize dođemo do novih saznanja / dodatnih izjava, ili ukoliko se okolnosti promene u meri koja značajno utiče na tumačenje analiziranog sadržaja, takođe ćemo na kraju teksta objaviti belešku s datumom i novim informacijama.

Nepristrasnost u radu

FakeNews Tragač je nestranački orijentisan i niko od novinara, urednika i konsultanata nije član političke stranke.

Pri izboru medija i tema FakeNews Tragač se vodi kriterijumom nepristrasnosti, te s jednakom pažnjom analizira sve sadržaje, bez obzira na uređivačku politiku, oblik vlasništva i druga svojstva medija.

Donatori nemaju uticaja na sadržaje koje objavljuje FakeNews Tragač.

Medijska i naučna pismenost

„FakeNews Tragač“ nastoji da promoviše medijsku i naučnu pismenost, što čini putem svoje blog-sekcije, gde se objavljuju prikazi savremene popularne i stručne literature u vezi sa dezinformacijama, ilustrovane lekcije statističke pismenosti, kao i serijali tekstova o fenomenima kao što je Qanon. Poseban odeljak na sajtu posvećen je edukativnim materijalima, putem kojih publika FakeNews Tragača, bilo da je reč o novinarima, studentima novinarstva ili laicima, može da se informiše o osnovama utvrđivanja činjenica.

U saradnji sa čitaocima, FakeNews Tragač kreirao je i Registar sajtova koji se bave manipulativnim oglašavanjem. Javnost je ovim putem upozorena na više od stotinu ovakvih sajtova, koji uglavnom sadrže manipulacije u vezi sa oglašavanjem medicinskih proizvoda, manipulacije u vezi sa platformama za investiranje i manipulativne nagradne igre i usluge.


FakeNews Tragač član je Saveta za štampu.

 


Pokretanje projekta FakeNews Tragač podržalo je Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike u okviru programa Transformation Cooperation (2017). Portal ima podršku Nacionalnog fonda za demokratiju (NED) (2019-2023) i Evropske zadužbine za demokratiju (EED) (2021-2022). Rad FakeNews Tragača podržava i Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.


Politika privatnosti

FakeNews Tragač koristi kolačiće, a detaljne informacije u vezi sa politikom privatnosti možete pronaći ovde.


Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA
Fakenews tragac logo

Sumnjate u vest koju ste pročitali?

Pošaljite nam je. Proverićemo.

Sitemap