2.5: Etika i zakoni

O etičkim i pravnim aspektima upotrebe korisnički generisanih sadržaja u svojim tekstovima govore Kler Vardl i Fergus Bel.

Kler Vardl u tekstu Vodič za novinare: kako da se približite izvorima sa društvenih mreža  govori  o deset osnovnih etičkih i pravnih pitanja sa kojima se novinari susreću prilikom korišćenja izvora sa društvenih mreža, a to su:

  1. Kako ostvariti kontakt sa izvorom?
  2. Kako sročiti poziv očevicima nekog događaja?
  3. Da li treba tražiti dozvolu za korišćenje medijskih sadržaja očevidaca nekog događaja?
  4. Kako kontaktirati očevica nekog događaja u slučaju kada je potrebno dobiti dozvolu za korišćenje njihovih medijskih sadržaja?
  5. Šta se dešava kada neko ukloni svoje ranije objavljene sadržaje?
  6. O čemu treba voditi računa prilikom preuzimanja sadržaja?
  7. Da li je potrebno platiti medijske sadržaje očevidaca?
  8. Da li treba voditi računa o ljudima prikazanim u medijskim sadržajima očevidaca?
  9. Da li treba navesti ko je izvor medijskog sadržaja?
  10. Kako zaštititi sebe prilikom pregledanja eksplicitnih slika?

 

Fergus Bel u tekstu Primena etičkih principa u istraživanjima u digitalnoj eri kaže da korisnički generisani sadržaji preuzimaju značajnu ulogu u medijskom izveštavanju sa pojavom auditorijuma koji želi da deli svoje priče i iskustva putem sadržaja koji sami kreiraju. Način na koji se odnosimo prema ljudima koji dele ove privlačne sadržaje ima direktan uticaj na to kako ćemo mi i druge organizacije sarađivati sa njima u budućnosti.

Nužno je utvrditi koji etički standardi odgovaraju vama i vašoj publici, i koji postupci će vam omogućiti da uspostavite i sačuvate vezu sa njima. Naš pristup mora biti etičan da bi bio održiv.

Pojedinci doprinose medijskom izveštavanju na dva tipična načina. Prema prvom, novinar može pozvati i ohrabriti ljude da učestvuju u kreiranju programa i u izveštavanju. Ovako dobijen saradnik će biti lojalan, kreiraće sadržaje koji su u skladu sa stilom organizacije i biće savestan sa svim prilozima.

Drugi tip saradnika je „slučajni novinar“. To može biti očevidac nekog događaja, ili osoba koja deli neke informacije koje pomažu vašoj istrazi, čak i kada ta osoba to ne čini sa namerom da pomogne novinaru niti zna da to može biti vredno ili interesantno novinarima. Ovo je posebno zanimljivo u oblasti istraživačkog novinarstva.

O tome koja su ključna pitanja i pristupi u primeni etičkih standarda prilikom prikupljanja vesti sa društvenih mreža i iz korisnički generisanih sadržaja.

 

Predstavljanje korisnički generisanih sadržaja u istraživačkom novinarstvu (Kler Vardl).

U ovom tekstu Kler Vardl se bavi prvanim, etičkim i logističkim principima upotrebe korisnički generisanih sadržaja u istraživačkom novinarstvu.

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA
Fakenews tragac logo

Sumnjate u vest koju ste pročitali?

Pošaljite nam je. Proverićemo.