Predavanje br. 6

Verifikacija i dezinformacije tokom vesti u udarnom terminu sa gostom predavačem Fergusom Belom

Verifikacija je deo procesa prikupljanja vesti. Prilikom verifikacije vesti najvažnije je utvrditi izvor informacije, ko je on i odakle informacija dolazi. U situaciji kada je pojedinac izvor udarne vesti (koju je objavio putem neke od društvenih mreža) treba imati na umu da se on nalazi u posebnoj psihološkoj situaciji u kojoj može da vidi ili čuje određene stvari. Način na koji izveštava o događaju može biti dobar pokazatelj da li se radi o istinitom događaju. Fraze kao što su „upravo gledam“, „vidim dim“, „ovo je strašno“, „na sigurnom sam“… su dobri nagoveštaji da se radi o osobi koja je među prvim očevicima nekog događaja što ubrzava proces verifikacije.

Veoma važno u procesu prikupljanja vesti jeste efikasnost. Ako ustanovite da ne istražujete pravi izvor informacije ili da je sadržaj lažan, ili nije nastao na događaju koji istražujete onda obustavite pretragu i nađite neku drugu vest.

Proces verifikacije izvora udarne vesti sastoji se od: provere istorije izvora na društvenim mrežama, uspostavljanja kontakta sa izvorom, razgovora u kome mu postavljate pitanja o događaju i obezbeđivanja dozvole za upotrebu njegovog sadržaja.

Verifikacija samog sadržaja podrazumeva: prevod teksta i zvučnog zapisa, konsultacije sa nezavisnim stručnjacima, potragu za nezavisnom potvrdom, ustanovljavanje konteksta.

Sve ovo zajedno omogućava da utvrdite konzistentnost izvora i sadržaja udarne vesti.

Detalje o ovim procesima saznajte u video predavanju Fergusa Bela.

 

Prvi deo:

Drugi deo:

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA
Fakenews tragac logo

Sumnjate u vest koju ste pročitali?

Pošaljite nam je. Proverićemo.