Isprobali smo kurs Checkology

22/05/2018 0

Kreiranje medijskog sadržaja u današnjem vremenu predstavlja poseban izazov. Taj izazov se ogleda kroz mnogobrojne faktore koji utiču na to da prenošenje informacija postane navođenje […]