Zanemarivanje osnovne stope: katolički virus u Vatikanu i muški virus na Svetoj gori