Bot-armija: najaktivniji su Kruševac i Šabac, a Mali Zvornik i Novi Kneževac prvi „po glavi stanovnika“