BIRODI: Debata istraživača

15/07/2019 0

Na početku komentara želim da se neizmerno zahvalim autorima analize na osudi čina, poslanika i profesora Novosadskog univerziteta, Dr Martinovića, u nadi da će neko […]

Komentar Birodija na tekst FN Tragača

12/07/2019 0

Smisao uzorkovanja nije prebrajanje pojedinačnih odgovora ispitanika već ocenjivanje pojava ili stavova u čitavoj populaciji. Popis je skup,  tako da stavove u populaciji možemo otkriti […]