Osnove nestorologije: Analiza narativa u knjizi „Između dva sveta“