Fact-checking sećanja i sukoba

1. Uporedite članke pod nazivom „Barbarin rov“ na srpskoj i hrvatskoj Vikipediji.

Koja je nacionalnost preovladavala među žrtvama?

2. Uporedite članke pod nazivom „Zločin u Voćinu“ na srpskoj i hrvatskoj Vikipediji.

Ko je zločinac a ko žrtva?

Koji je prvi izvor na koji se poziva srpska Vikipedija?

Pogledajte izvor. Ko je u pravu – srpska ili hrvatska Vikipedija?

3. Uporedite članak „Drinske mučenice“ na bosanskoj, srpskoj i hrvatskoj Vikipediji.

Šta uočavate?

4. Pogledajte članak „Ustaše“ na srpskoj Vikipediji.

Na koji se izvor oslanja Vikipedija kada citira Budakovu izjavu „Jedan dio Srba ćemo pobiti, drugi raseliti, a ostale ćemo prevesti u katoličku vjeru i tako ih pretopiti u Hrvate“?

Imamo li direktnu vezu s označenim izvorom?

Do koje publikacije nas vodi trag? Otvorite publikaciju, pretragom utvrdite gde se javlja Budakovo prezime (Будак). Sledite trag referenci: Na osnovu kog izvora je dat citat?

Gde nas pretraga dalje vodi? Preuzmite publikaciju i pretražite Budakovo prezime (Будак). Postoji više rezultata – idite do onog u kojem se navodi sporni citat.

Pratite reference – na koji se izvor oslanja autor rada kada citira Budaka? Pronađite taj izvor.

Pretražite Budakovo prezime (Budak).

5. Pogledajte segment „Razgovor“ na članku „Ustaše“ na srpskoj Vikipediji.

Kakva se debata vodi oko ličnosti pod imenom Petar Brzica?

6. Uporedite članke o genocidu u Srebrenici na bosanskoj, srpskoj i hrvatskoj Vikipediji.

Kakve su razlike u nazivu članka?

Kako se članak zove na drugim evropskim jezicima?

Kakve su razlike u navedenom broju žrtava na bosanskoj, srpskoj i hrvatskoj Vikipediji?

Pokušajte da kroz interaktivni pregled istorije članka pronađete neke vandalske izmene.

7. Uporedite članak „Rat u Bosni i Hercegovini“ na srpskoj, bosanskoj i hrvatskoj Vikipediji.

Kog datuma je počeo rat?

8. Pronađite članak „Bitka za Vukovar“ na srpskoj Vikipediji.

U prvom paragrafu poglavlja „Vukovar pred bitku“ opisuje se demografski kontekst pre izbijanja rata. Pročitajte ga i uporedite brojeve na koje se autor teksta oslanja kada kaže da su „Srbi i Jugosloveni zajedno bili brojniji od Hrvata na području opštine Vukovar“, pa da su zbog toga „komandanti JNA verovatno mislili da u Vukovaru brane želje njegovog stanovništva da ostane u Jugoslaviji“. Uočavate li neke nelogičnosti?

Kako ovaj članak izgleda na bosanskoj Vikipediji?       

Ukratko

12/06/2024

Ne, Adriana Vilagoš nije iz Vrbasa

Sportklub (podsajt portala N1) objavio je vest o velikom uspehu Adriane Vilagoš, mlade bacačice koplja, koja je na Evropskom prvenstvu u Rimu osvojila srebrnu medalju. U tekstu…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA