Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Janjić
stefan@fakenews.rs

Pomoćnici urednika
Milovan Nikolić
milovan@fakenews.rs
Lazar Čovs
lazar@fakenews.rs

Menadžerka programa
Jelena Jovović

Redakcija
Danka Mihajlović
Danijel Apro
Darija Stjepić
Petar Klaić
Đorđe Ivanović
Sandra Maksimović

Saradnici
Mateja Agatonović
Marta Savić
Marko Apostolović
Mihajlo Draškić
Milan Stokanović

Adresa
Novosadska novinarska škola
Kosovska 1, šesti sprat
Novi Sad, Srbija

Telefon
+381(0)21/42 41 64
(radnim danima od 9 do 15)