Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Janjić
stefan@fakenews.rs

Pomoćnik urednika
Lazar Čovs
lazar@fakenews.rs

Foto i video forenzika
Milovan Nikolić
milovan@fakenews.rs

Redakcija
Danka Mihajlović
Danijel Apro
Darija Stjepić
Petar Klaić
Đorđe Ivanović
Sandra Maksimović

Saradnici
Mateja Agatonović
Marta Savić
Marko Apostolović
Mihajlo Draškić
Milan Stokanović

Adresa
Novosadska novinarska škola
Kosovska 1, šesti sprat
Novi Sad, Srbija

Telefon
+381(0)21/42 41 64
(radnim danima od 9 do 15)