Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Janjić
stefan@fakenews.rs

Pomoćnik urednika
Milovan Nikolić
milovan@fakenews.rs

Menadžerka programa
Jelena Jovović

Redakcija
Danka Mihajlović
Danijel Apro
Darija Stjepić
Đorđe Ivanović
Ivan Subotić
Mateja Agatonović
Marija Zemunović
Marko Apostolović

Saradnici
Petar Klaić
Marta Savić
Mihajlo Draškić
Milan Stokanović

Adresa
Novosadska novinarska škola
Kosovska 1, šesti sprat
Novi Sad, Srbija

Telefon
+381(0)21/42 41 64
(radnim danima od 9 do 15)