Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Janjić
stefan@fakenews.rs

Pomoćnik urednika
Milovan Nikolić
milovan@fakenews.rs

Menadžerka programa
Jelena Jovović

Redakcija
Danka Mihajlović
Danijel Apro
Darija Stjepić
Đorđe Ivanović

Saradnici
Petar Klaić
Mateja Agatonović
Ivan Subotić
Marija Zemunović
Marta Savić
Marko Apostolović
Mihajlo Draškić
Milan Stokanović

Adresa
Novosadska novinarska škola
Kosovska 1, šesti sprat
Novi Sad, Srbija

Telefon
+381(0)21/42 41 64
(radnim danima od 9 do 15)