Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Janjić
stefan@fakenews.rs

Pomoćnik urednika
Milovan Nikolić
milovan@fakenews.rs

Menadžerka programa
Jelena Jovović

Redakcija
Danka Mihajlović
Ivan Subotić
Darija Stjepić
Marko Apostolović
Danijel Apro
Stefan Kosanović
Đorđe Ivanović
Mateja Agatonović
Marija Zemunović

Saradnici
Petar Klaić
Marta Savić
Mihajlo Draškić
Milan Stokanović

Adresa
Novosadska novinarska škola
Kosovska 1, šesti sprat
Novi Sad, Srbija

Telefon
+381(0)21/42 41 64
(radnim danima od 9 do 15)