Informacioni balon

Sve naše pretrage, klikovi, lajkovi i komentari stvaraju digitalni otisak na osnovu kojeg algoritmi prepoznaju šta nam se sviđa, a potom nam isporučuju sadržaje koji odgovaraju našem pretpostavljenom šablonu interesovanja. Dok se okružujemo gomilom istog, raste i šansa da budemo bombardovani lažima koje savršeno odgovaraju našem senzibilitetu. A najbolja laž je ona koja je uspela u nameri da nam se dopadne.

Više o načinu na koji funkcionišu informacioni baloni možete saznati u ovom videu Novosadske novinarske škole:

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA