Pseudonauka

Pseudonauka nudi privid pouzdanosti i prodaju magle, i to često na harizmatičan način, uz ubedljivu retoriku. U televizijskoj „debati“ ravnozemljaša i doktora astrofizike publika često ne meri kvalitet argumenata i kompetencije sagovornika, već to koliko su žustri, glasni i simpatični. U takvim okolnostima lažnog balansa u odabiru sagovornika, nauka i činjenice često bivaju autsajderi.

Ovoj pojavi posvećena je čitava jedna rubrika na FakeNews Tragaču! (link)

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA