Vežba: Foto-forenzika

Koji grad je prikazan na ovoj slici?

 

Ko je naslikao ovu sliku?

Koji se broj nalazi na registarskoj tablici?

 

Bonus zadatak

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA