Ne, konjica u srpskoj vojsci nije ukinuta sredinom 19. veka


U tekstu „Igračka za predsednika“, objavljenom u nedeljniku NIN 6. septembra 2018. navodi se da je konjica kao rod vojske prestala da se koristi sredinom 19. veka. FN Tragač je na zahtev čitaoca razmotrio ovu tvrdnju i zaključio da je netačna, s obzirom na to da je konjicu ukinuo Sekretarijat narodne odbrane tek 1959. godine.

U tekstu posvećenom planu ponovnog uvođenja konjičkog voda u sastav Vojske Srbije, autorka navodi da je taj vojni rod „i te kako arhiviran, imajući u vidu da je prestao da se koristi još sredinom 19. veka“. Nakon toga se poziva na formulaciju sa Vikipedije (po svemu sudeći na članak Konjica), gde se sredina 19. veka ne navodi kao period ukidanja konjice, već kao period tokom kojeg je konjica „počela postepeno gubiti svoje neposredne borbene uloge, tako da se počela koristiti uglavnom za izviđanje, tzv. mali rat ili gonjenje poraženog neprijatelja“.

Za vreme Prvog svetskog rata Srbija je imala 268 konjičkih oficira, prema podacima iz publikacije „Srpska vojska u Prvom svetskom ratu“, gde se takođe navodi da je Prva divizija imala na raspolaganju 5110 konja, a da su se konjičke divizije sastojale od dve konjičke brigade od po dva puka (ukupno 16 eskadrona u diviziji) i diviziona konjičke artiljerije (dve baterije sa ukupno osam topova).

Kada je konjica osnovana?

U monografiji „Srpsko vojno školstvo“ Ministarstva odbrane iz 2010. godine navodi se da je 1832. godine knez Miloš oformio konjičku gardu, koja je predstavljala zametak konjice, kao novog roda u vojsci Srbije. 1899. godine oformljena je i Konjička podoficirska škola. U periodu Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije pitomci Vojne akademije obučavali su se za konjicu u Zemunu, gde je postojala Konjička oficirska škola.

Kada je konjica ukinuta?

U monografiji „Oružane snage Jugoslavije 1941-1981“ Radomira Petkovića u izdanju Vojnoizdavačkog zavoda (1982) navodi se da su 1959. godine u okviru sveobuhvatne reorganizacije JNA rasformirane konjičke jedinice. Ipak, JNA je i nakon toga raspolagala sa oko sedam stotina grla. Istoričar dr Vladimir Barović potvrđuje za FN Tragač ove navode i kaže da su „u formacijskom sastavu konji (kao vučna snaga) zadržani na nivou brdskih diviziona i to u jedinicama brdske artiljerije i snaga Teritorijalne odbrane Oružanih snaga SFRJ do 80-ih godina”.

Fake News Tragač

Ukratko

22/05/2024

Ne, „pravilo 7-38-55“ nije pravilo

Portal Gradske info pridružio se nizu portala koji su preneli netačne navode o takozvanom „pravilu 7-38-55“, prema kojem se sedam odsto komunikacije prenosi rečima, 38 odsto tonom…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA