Ne, prihod prodavnice iz spornog tendera u Šidu nije 30.000 dinara


Tri nule ili šest nula

Blic je u tekstu o spornom tenderu u opštini Šid, kojim je odabrana prodavnica supruge člana Opštinskog veća, naveo da je godišnji prihod te prodavnice oko 30.000 dinara godišnje. Međutim, autor teksta je prevideo da se brojevi izlistani u dokumentaciji odnose na hiljade dinara, tako da ukupni prihodi u protekle tri godine variraju između 28 i 30 miliona dinara, što značajno menja navedeni kontekst.

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA