Ne, YIHR nije pozvao na bojkot kompanije Huavej

Pogrešna inicijativa

Inicijativa mladih za ljudska prava nije pozivala na bojkot kompanije Huavej, kako to u izdanju od 5. jula navodi nedeljnik Pečat. Pozivajući se na navodne stavove koje je iznela druga organizacija (sličnog naziva) “Inicijativa mladih”, Pečat je objavio logo Inicijative mladih za ljudska prava i komentar da protivljenje Huaveju (kojeg uopšte nije bilo) “razotkriva samu suštinu delovanja tog NVO sveta u Srbiji”.

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA