Informer lažima branio doktorat Malog, pa zaćutao

Senat Univerziteta u Beogradu juče je jednoglasno poništio diplomu doktora nauka ministra finansija Siniše Malog, zbog plagiranja u disertaciji koju je odbranio 2013. godine.

Dve nedelje pre donošnja ove odluke, Informer je ministra finansija pokušao da odbrani obimnim tekstom pod naslovom „Mali, plagijat, kampanja“, koji je – kako piše – nastao u saradnji Informera sa „profesorima Beogradskog univerziteta“, pri čemu imena konsultovanih eksperata nisu navedena.

U tekstu se navodi veliki broj pristrasnih, neproverljivih i protivrečnih argumenata, a na ovom mestu osvrnućemo se na dve teze koje su posebno istaknute – prvom se dr Raša Karapandža, koji je ukazao javnosti na plagijat Malog, optužuje da je i sâm plagijator, a drugom se tvrdi da je Fakultet za menadžment Univerziteta u Poznanju (Poljska) utvrdio da Mali nije plagirao disertaciju.

Ne, doktorat Raše Karapandže nije plagijat

„Ukoliko provučete doktorsku disertaciju Raše Karapandže kroz isti softver na koji se on u svom tekstu poziva, dobićete indeks plagijata mnogo veći od indeksa koji se dobija za disertaciju Siniše Malog – čak 55 odsto!?!“, navodi Informer, uz ironičan komentar da „to daje veliki kredibilitet Karapandži da priča o plagijatima, ali jako mali kredibilitet da govori o nečijoj akademskoj izvrsnosti“.

Reč je o softveru Turnitin, a FakeNews Tragač je odlučio da proveri Informerovu tvrdnju koristeći isti metod. Za sam koncept provere plagijata bitno je znati da će vam softver, ukoliko danas želite da proverite disertaciju profesora Karapandže, pokazati da je udeo prepoznatog teksta 100%, jer utvrđuje da se identičan tekst već nalazi na internetu, upravo u PDF verziji disertacije deponovanoj na servisu TDX, koji prikuplja teze odbranjene na pojedinim španskim univerzitetima.

Ukoliko isključimo navedeni izvor, softver nam pokazuje gde postoje preklapanja koja ne potiču iz PDF verzije disertacije. Rezultati ukazuju na nekoliko naučnih radova, a to su radovi koje je Karapandža ranije objavio u koautorstvu (2008, 2006), ili tuđi radovi koje je citirao u fusnotama, što softver ne registruje zbog preloma teksta. Turnitin, dakle, može da ukaže na potencijalno sumnjiva mesta, ali se dešava da crvenom bojom markira i one elemente rada koji su uredno citirani, zbog čega je neophodna dodatna kontrola, a izraženi procenat plagiranja ne može se uzeti zdravo za gotovo jer realan udeo može biti i veći i manji od prikazanog.

Ne, Univerzitet u Poznanju nije utvrdio akademsku čestitost Malog

Informer navodi gradaciju „sumnjvih postupaka“ u procesu protiv Malog, a kao „najsumnjivije“ navodi to što je „Fakultet za menadžment Poznanjskog univerziteta u Poljskoj, na čijem sajtu je Mali 2012. objavio svoj doktorat, utvrdio da rad nije plagijat.“

U navedenoj rečenici, koja bi trebalo da ima ulogu krunskog dokaza, navedeno je nekoliko besmislica.

  • Prvo, Mali nije objavio doktorat na sajtu Univerziteta u Poznanju, niti je jasno zbog čega bi taj univerzitet objavljivao disertacije sa drugih univerziteta.
  • Drugo, Mali nije mogao da 2012. godine u Poznanju objavi doktorat koji će odbraniti godinu dana kasnije u Beogradu.
  • Treće, nije reč o doktoratu, već o naučnom članku.
  • Četvrto, nije reč o Univerzitetu u Poznanju, već o Varšavskoj školi ekonomije, i to ne celoj instituciji, već njenom časopisu „Organizacja i kierowanie“.
  • Peto, ovu lažnu tezu Informer zapravo prepisuje iz Srpskog telegrafa, čime se Tragač već bavio početkom oktobra. Ovaj dnevni list je tvrdio da je komisija Varšavske škole ekonomije „utvrdila da nema ni govora o prepisivanju“, ali se po otvaranju spornog rada nameće potpuno suprotan zaključak. Naime, nova onlajn (PDF) verzija počinje korekcijom dugom dve strane, u kojoj se navode sve rečenice koje su Mali i saradnici prikazali kao svoje, a zapravo potiču iz rada Stifanosa Hajlemarijama o restruktuiranju i upravljanju preduzećima u Eritreji. Da nije reč o perifernim propustima govori i činjenica da su prve tri rečenice rada u potpunosti prepisane, od slova do slova.

Epilog

Iako je Informer, uz druge tabloide, mesecima vodio kampanju odbrane disertacije Siniše Malog, u današnjem štampanom izdanju ovog lista nema ni reči o jučerašnjoj odluci Univerziteta u Beogradu. Ista je situacija i sa onlajn izdanjem, koje je o Siniši Malom juče prenelo samo jednu vest, da je ministar finansija obznanio kako su „počele prve isplate uvećanih zarada u javnom sektoru“.

Stefan Janjić, FakeNews Tragač

Ukratko

22/05/2024

Ne, „pravilo 7-38-55“ nije pravilo

Portal Gradske info pridružio se nizu portala koji su preneli netačne navode o takozvanom „pravilu 7-38-55“, prema kojem se sedam odsto komunikacije prenosi rečima, 38 odsto tonom…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA