Ne, Svilajncu i Braničevu ne preti najezda “Alahovih sledbenika”


Portal Tpknews krajem prošle nedelje objavio je svoje „ekskluzivno otkriće“ o naseljavanju migranata na teritoriji opštine Svilajnac. Ipak, dokument za koji ovaj portal tvrdi da dokazuje namere Vlade Republike Srbije da na pomenutom području trajno naseli migrante ne samo da ne dokazuje takve tvrdnje već i nije ekskluziva, s obzirom na to da je javno dostupan na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije.

Dokumet o kojem je pisao portal Tpknews je „Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata na teritoriji Opštine Svilajnac za period od 2018. do 2022. godine“, a takvu vrstu plana imaju i mnoge druge opštine širom Srbije. Pozivajući se na ovaj akcioni plan, novinari portala Tpknews pokušali su da opravdaju i svoja ranija pisanja o trajnom naseljavanju migranata u opštinama Braničevskog okruga, zanemarivši pritom činjenicu da opština Svilajnac, iako se graniči sa Braničevskim okrugom, administrativno ne pripada tom, već Pomoravskom okrugu.

Pre nego što razjasnimo šta tačno piše u ovom lokalnom akcionom planu potrebno je naglasiti da taj dokument razlikuje pet grupacija migranata od kojih se samo poslednje dve grupe mogu odnositi na migrante koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja Afrike i Bliskog istoka.

 

Ciljevi ovog lokalnog akcionog plana definisani su kroz sedam specifičnih tačaka u kojima jeste planirano stambeno zbrinjavanje migranata, ali samo onih koji se smatraju izbeglim, interno raseljenim ili licima koja su vraćena u Srbiju na osnovu Sporazuma o readmisiji. Za tražioce azila i migrante u potrebi bez utvrđenog statusa nije planirano stambeno zbrinjavanje na koje je Tpknews u svom tekstu aludirao.

Detalje specifičnih ciljeva iskazanih u sedam tačaka možete pogledati na stranicama 31 i 32 Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata u opštini Svilajnac 2018-2022. godine.

Tekst ovog portala pod naslovom „NOVA ZEMLJA MIGRANATA: Braničevski okrug postaće teritorija Alahovih sledbenika!“ koji je objavljen sredinom prošlog meseca sadrži niz neutemeljenih tvrdnji o navodnom naseljavanju 600 hiljada migranata sa Bliskog istoka u Srbiji, od kojih bi se 60 hiljada naselilo samo u Braničevskom okrugu. Dokaze za ove tvrdnje portal Tpknews našao je u izjavama jednog bivšeg austrijskog ministra, navodnom projektu „Nova zemlja“, ali i u programu za Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim izbegličkom krizom koji je finansiran od sredstava iz budžeta Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW“.

Nedugo nakon objavljivanja teksta stigli su demanti iz nekoliko opština Braničevskog okruga ali i iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, što nije sprečilo ovaj portal da u tekstu o naseljavanju migranata na teritoriji opštine Svilajnac ponovi svoje tvrdnje navodeći i da će „na osnovu nove izmene i dopune Zakona o implementaciji Programa jačanja socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim migrantskom krizom, po selima u opštinama u kojima treba da budu smešteni migranti, država Srbija privremeno oduzeti sva napuštena domaćinstva i dodeliti ih porodicama migranta“.

Ipak, Zakon o potvrđivanju sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na sporazum o finansiranju (pomenutog programa) originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW“ proglašen je krajem 2019. godine i javno je dostupan dokument, pa se lako može proveriti šta on tačno podrazumeva, kao i koji su ciljevi Programa za jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim migrantskom krizom čije je finansiranje regulisano ovom uredbom.

Portal Tpknews pisao je i o novoj izmeni i dopuni ovog zakona zbog čega je redakcija FN Tragača kontaktirala skupštinski Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva kao i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Iz oba odbora dematvana je informacija da postoji plan za novu izmenu i dopunu pomenutog zakona, a to dokazuje i odeljak sajta parlamenta „zakoni u proceduri“ na kojem se mora naći predlog svakog novog zakona i na kojem takođe nema ni reči o novoj izmeni i dopuni zakona kojim je regulisano finansiranje Programa za jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim migrantskom krizom.

Za portal Tpknews sporni Program zapravo se bavi infrastrukturalnim projektima rekonstrukcije ili izgradnje i opremanja socijalnih objekata među kojima su vrtići, škole, domovi zdravlja i centri za socijalni rad. Njime je još predviđena i „tehnička pomoć koja je usmerena na ranjive grupe, posebno etničke Rome, u opštinama koje učestvuju u Programu, kojima se podstiču inkluzija i pristup uslugama socijalne infrastrukture“ kako je u dokumentu navedeno. Tu možete videti o kojim infrastrukturalnim projektima se radi, kao i u kojim opštinama će oni biti realizovani.

Jedini deo ovog Programa u kojem se pominju migranti govori o tome da migranti u tranzitu mogu ostvariti korist od unapređenih infrastrukturalnih usluga ali je u zagradi te odredbe dodato da je ona „primenjiva samo u slučaju kontinuiranog tranzita migranata kroz Srbiju“.

U celom Programu nema govora o oduzimanju napuštenih domaćinstava i dodeljivanju tih domaćinstava porodicama migranata, kao ni o naseljavanju migranata na teritoriji Braničevskog ili bilo kog drugog okruga u Srbiji. Navovodi portala Tpknews koji se odnose na naseljavanje hiljadu migranata u opštini Žabare i osamsto migranata u Opštini Veliko Gradište takođe ne stoje: u dokumentu se Opština Veliko Gradište i ne spominje, dok je za opštinu Žabare predviđena samo rekonstrukcija centra za socijalni rad.

Ivan Subotić, FakeNews Tragač

 

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA