Ne, koronavirusi nisu otporni na temperature pri kuvanju


Termolabilni virusi

U tekstu iz štampanog i onlajn izdanja kojim se osvrće na mitove o koronavirusima, Nedeljnik navodi da se „koronavirusi uopšte ne mogu uništiti na temperaturama pri kuvanju, na oko 70°C”, pozivajući se na SZO kao izvor. Međutim, u izveštaju SZO piše upravo suprotno – da su koronavirusi termolabilni i osetljivi na navedenu temperaturu.

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA