Ne, slike zapaljenih predajnika ne potiču iz Holandije


Britanske antene – holandski požar

U Holandiji su zbog protivljenja 5G mreži zabeleženi požari, ali ne na 5G predajnicima, niti se tri zapaljene antene sa fotografije u objavi na Fejsbuku nalaze u Holandiji već u Engleskoj (1, 2). Neke od pogrešnih informacija u vezi sa 5G mrežom Tragač je već razotkrio.

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA