Ne, princ Čarls nije ignorisao onesvešćenog radnika

Princ Čarls i radnik

Informer je u izdanju od 11. jula manipulativno predstavio reakciju britanskog princa Čarlsa na onesvešćivanje radnika supermarketa. Naime, Informer je napisao da je ovaj čovek pao na beton ispred princa Čarlsa i da su pritom svi prisutni „pritrčali da mu pomognu“, a da se Čarls „opušteno okrenuo ka drugom radniku da bi proćaskao sa njim“. Međutim, na video snimku se vidi da britanski prestolonaslednik nije ignorisao čoveka koji se onesvestio, već da mu je prišao dok mu je pružana pomoć.

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA