Ne, nije istina da u Bangladešu nema rata skoro 100 godina

U tekstovima portala Newsflash i Čivijaš radio navodi se da u „Bangladešu nema rata skoro 100 godina još od kako su postali britanska kolonija”. Bangladeški oslobodilački rat za nezavisnost Istočnog Pakistana, koji predstavlja današnji Bangladeš, desio se 1971. godine, odnosno pre 50 godina.

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA