O hapšenju žandarma

Dvoje čitalaca FN Tragača prijavilo nam je kao sumnjivu vest portala Nova.rs koja govori o hapšenju pripadnika žandarmerije beogradskog odreda i člana Nezavisnog sindikata policije Nikole S. i njegove supruge zbog incidenta u kojem je nakon pucnjave iz vazdušne puške ranjen jedan migrant poreklom iz Avganistana. FN Tragač je kontaktirao sa žandarmom Nikolom S, ali nas je on uputio na Biro MUP-a za saradnju sa medijima, bez čijeg odobrenja – kako kaže – policijski službenici ne mogu da daju izjave. Ipak, iz Biroa MUP-a za saradnju sa medijima nismo dobili nikakav odgovor povodom ovog slučaja, kao ni saglasnost za dobijanje izjave od žandarma Nikole S, a time su i sve mogućnosti da ispitamo tačnost vesti iscrpljene.

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA