Nije viteški #2: Dečija prava


Redakcija FakeNews Tragača u devet nastavaka objavljuje analizu izjava koje su Branimir Nestorović i Saša Borojević izneli na konferenciji za štampu u decembru 2021, predstavljajući Udruženje za zaštitu dece „Vitezovi reda zmaja“. U prvom nastavku pisali smo o Borojevićevim navodima koji se tiču suicida, dok u ovom nastavku predstavljamo analizu njegove izjave o dečijim pravima. Narednih dana slede tekstovi o promeni pola, društvenim mrežama, osobama sa invaliditetom, sistemu amber alert, seksualnom obrazovanju, pedofiliji i incestu.

 

Dečija prava

Povod za drugu analizu predstavljala je sledeća izjava Saše Borojevića sa pomenute konferencije:

Ono što je jako opasno je da imate UN i one koji su pisali dečija prava a jedan od njih je Piter Njuel koji je iz UNICEF-a, koji ima 60 godina, koji je nekoliko puta silovao dečaka, dečak je imao 12 godina kad se dogodilo to prvi put. Taj Piter Njuel je pisao dečija prava. I ta dečija prava su implementirana kroz naše zakone. Da li meni pedofil može da piše dečija prava kako ću ja vaspitavati svoje dete?

Iako je Borojevićeva tvrdnja da je Piter Njuel u nekoliko navrata silovao dečaka od 12 godina tačna, Piter Njuel ipak nije „pisao dečija prava“. Ona su utvrđena Konvencijom o pravima deteta koja je usvojena 20. novembra 1989. godine na 44. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Države članice i potpisnice ove Konvencije saglasile su se da detinjstvu pripada posebna briga i pomoć, te da porodici, kao osnovnoj jedinici društva i prirodnoj sredini za razvoj i blagostanje svih njenih članova, a posebno dece, treba da bude pružena neophodna zaštita i pomoć kako bi mogla u potpunosti da preuzmu odgovornosti u zajednici. Takođe, napominje se da dete treba da raste u porodičnoj sredini, u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja, a svakom pojedincu, sa tim u vezi i detetu, pripadaju sva prava i slobode sadržane u njima, bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo ubeđenje, nacionalno ili socijalno poreklo i imovinsko stanje, rođenje ili drugi status.

Dodaje se i da su detetu, sa obzirom na njegovu fizičku i mentalnu nezrelost, potrebni posebna zaštita i briga, uključujući odgovarajuću pravnu zaštitu, kako pre tako i posle rođenja, a sve uzimajući u obzir značaj tradicija i kulturnih vrednosti svakog naroda za zaštitu i skladan razvoj deteta. Posebno se naglašava preduzimanje neophodnih mera s ciljem zabrane i sprečavanja prodaje dece, dečije prostitucije i dečije pornografije.

Osamnaest godina nakon usvajanja Konvencije, 2007 godine, Piter Njuel je u koatorstvu sa Rejčel Hodžkin priredio treću reviziju Priručnika za implementaciju Konvencije o pravima deteta. Ovaj dokument ima za cilj da posluži kao sredstvo za implementaciju, objašnjenje i ilustraciju svakog člana Konvencije o pravima deteta kao i dva Opciona protokola usvojena 2000. godine.

Jedanaest godina po objavljivanju Priručnka, 2018 godine, tada 77-godišnji Piter Njuel osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od šest godina i osam meseci zbog silovanja dvanaestogodišnjeg dečaka tokom 1960-ih i trajno upisan u registar seksualnih prestupnika.

Kako je reč o čoveku koji je karijeru posvetio zaštiti dece i njihovih prava, sama vest odjeknula je širom sveta. Reagujući na ovaj događaj potparol UNICEF-a je izjavio da ova organizacija „ima nultu toleranciju prema seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju“, te da nisu imali saznanja o njegovim kriminalnim ranjama u vreme kada je bio angažovan kao konsultant. Nakon toga uvedene su strože procedure evaluacije i odobravanja članova organizacije i njenih saradnika.

Tatjana Babić, FakeNews Tragač

Sutra: Nije viteški #3: Promena pola.

Ukratko

22/05/2024

Ne, „pravilo 7-38-55“ nije pravilo

Portal Gradske info pridružio se nizu portala koji su preneli netačne navode o takozvanom „pravilu 7-38-55“, prema kojem se sedam odsto komunikacije prenosi rečima, 38 odsto tonom…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA