O Đinđićevom intervjuu iz 1995.


Čitalac nas je zamolio da proverimo autentičnost navodnog isečka iz intervjua sa Zoranom Đinđićem iz 1995. godine, u kojem tadašnji predsednik Demokratske stranke između ostalog navodi sledeće: „Ako neko bude hteo da osvoji Knin bombardovanjem civila, onda Jugoslavija mora da to spreči i stane u odbranu svog naroda. Ako Amerikanci mogu iz vazduha da intervenišu iako nemaju trupe na zemlji, zašto to ne bismo mogli mi, čiji narod ratuje za opstanak“. Pretražili smo novinsku arhivu i ustanovili da je reč o intervjuu za magazin Svet, izdanje od 18. avgusta 1995. godine. Isečak je sklopljen na osnovu glosa sa 12. stranice, koju možete pogledati ovde. (S. J.)

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA