Ne, zastrašivanje naseljavanjem migranata u Svilajncu nije opravdano

Ponovo o Svilajncu

Portal Media Group ponovio je juče lažnu vest o navodnom naseljavanju migranata na teritoriji Opštine Svilajnac koristeći se pritom potpuno istim argumentima iz teksta portala Tpknews za koji je FakeNews Tragač već utvrdio da je pogrešno interpretirao Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata na teritoriji Opštine Svilajnac za period od 2018. do 2022. godine.

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA