Nije viteški #3: Promena pola


Redakcija FakeNews Tragača u devet nastavaka objavljuje analizu izjava koje su Branimir Nestorović i Saša Borojević izneli na konferenciji za štampu u decembru 2021, predstavljajući Udruženje za zaštitu dece „Vitezovi reda zmaja“. U prvom nastavku pisali smo o Borojevićevim navodima koji se tiču suicida, a u drugom o dečijim pravima. Narednih dana slede tekstovi o društvenim mrežama, osobama sa invaliditetom, sistemu amber alert, seksualnom obrazovanju, pedofiliji i incestu.

 

Promena pola

Povod za treću analizu predstavljala je sledeća izjava Saše Borojevića sa pomenute konferencije:

Zašto je meni kao roditelju zabranjeno da ja imam uvid u zdravstveni karton mog deteta koje ima 14 ili 15 godina? Zašto je dozvoljeno detetu od 15 godina da promeni pol o trošku države a da roditelj to ne mora ni da zna?

Ove dve tvrdnje na manipulativan način interpretiraju odredbe Zakona o pravima pacijenata i Porodičnog zakona. Zakon o pravima pacijenata roditeljima ne zabranjuje „uvid u zdravstveni karton deteta koje ima 14 ili 15 godina“ već u Članu 24. propisuje da dete sa navršenih 15 godina ima pravo na poverljivost podataka koje se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji, odnosno da zahteva da se informacije o njegovom zdravstvenom stanju ne saopšte njegovom zakonskom zastupniku. Međutim, isti član ograničava i to pravo – u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, kada je zdravstveni radnik dužan da saopšti zakonskom staratelju informacije o detetovom zdravstvenom stanju.

Osim toga, Porodični zakon u Članu 62. i Zakon o pravima pacijenata u Članu 19. zaista propisuju da dete koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje može dati pristanak za preduzimanje medicinskog zahvata, odnosno predložene medicinske mere. Ali to ne znači da je „dozvoljeno detetu od 15 godina da promeni pol o trošku države a da roditelj to ne mora ni da zna“, kako tvrdi Borojević. Jer medicinska tranzicija trans osoba je proces, a ne nešto što se odvija preko noći, neprimetno, a pogotovo ne bez znanja roditelja deteta od 15 godina.

Ona započinje psihijatrijskom i psihološkom procenom, savetovanjem i podrškom trans osobama i njihovim porodicama u trajanju od najmanje godinu dana. Tek nakon tog perioda se trans osoba upućuje endokrinologu, kada može da započne hormonska terapija. Dok se za prvu fazu može reći da se odvija „o trošku države“, značajan broj hormona koji se koriste u endokrinološkoj fazi tranzicije nisu na odobrenoj listi lekova Agencije za lekove i medicinska sredstva [1].

Zahtev za hiruršku intervenciju – promenu pola – iz medicinskih razloga može da podnese osoba koja je navršila 18 godina i to samo po uputu psihijatra ili endokrinologa. O zahtevima odlučuje Republička stručna komisija za transrodna stanja. Iznos participacije za ovu operaciju je 35% od utvrđene cene usluge, dok se preostali iznos pokriva iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja [2, 3, 4]. Na godišnjem nivou Republička komisija odobri 10 do 12 ovakvih operacija.

Jelena Jovović, FakeNews Tragač

Sutra: Nije viteški #4: Društvene mreže.

Ukratko

22/05/2024

Ne, „pravilo 7-38-55“ nije pravilo

Portal Gradske info pridružio se nizu portala koji su preneli netačne navode o takozvanom „pravilu 7-38-55“, prema kojem se sedam odsto komunikacije prenosi rečima, 38 odsto tonom…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA