Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Janjić
stefan@fakenews.rs

Foto i video forenzika
Milovan Nikolić
milovan@fakenews.rs

Redakcija
Lazar Čovs
Danka Mihajlović
Sandra Maksimović
Darija Stjepić
Danijel Apro
Petar Klaić
Marta Savić
Nikola Maticki
Mateja Agatonović

Adresa
Novosadska novinarska škola
Kosovska 1, šesti sprat
Novi Sad, Srbija

Telefon
+381(0)21/42 41 64
(radnim danima od 9 do 15)