Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Janjić
stefan@fakenews.rs

Pomoćnik urednika
Lazar Čovs
lazar@fakenews.rs

Foto i video forenzika
Milovan Nikolić
milovan@fakenews.rs

Redakcija
Danka Mihajlović
Danijel Apro
Darija Stjepić
Sandra Maksimović
Petar Klaić
Đorđe Ivanović
Mateja Agatonović
Marta Savić

Adresa
Novosadska novinarska škola
Kosovska 1, šesti sprat
Novi Sad, Srbija

Telefon
+381(0)21/42 41 64
(radnim danima od 9 do 15)