AI@EUElections

Kako uočiti i razumeti sadržaj kreiran uz pomoć veštačke inteligencije ili digitalno izmenjen sadržaj? Pristupačni i jednostavni za upotrebu modeli veštačke inteligencije pomažu ljudima da uče i kreiraju sadržaj, ali takođe povećavaju rizike koje dezinformacije predstavljaju za demokratska društva. Važno je sprečiti da zajednički informacioni prostori budu preplavljeni dezinformacijama koje su kreirane uz upotrebu veštačke inteligencije ili su digitalno izmenjene.

FakeNews Tragač učestvuje u projektu usmerenom ka identifikaciji i podizanje svesti javnosti o AI-sadržaju i digitalno izmenjenom sadržaju, uz podršku Mete i u koordinaciji Evropske mreže za standarde provere činjenica. U sklopu projekta kreirano je više edukativnih materijala koji vam mogu biti od pomoći pri detekciji AI-sadržaja.

 

Informativni list

Informativni list ponudiće pregled onoga što nezavisni fektčekeri rade kako bi identifikovali i razotkrili dezinformacije kreirane uz pomoć veštačke inteligencije i onoga šta možete naučiti od njih.

 

Video-tutorijal

U ovom videu sažeti su ključni saveti u vezi sa AI-generisanim sadržajima.

 

Informativne kartice

Naposletku, kreiran je i set informativnih kartica s praktičnim savetima:

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA