FakeNews Tragač učestvuje u kampanji za podizanje svesti o AI-sadržaju pred izbore za Evropski parlament 2024. godine


FakeNews Tragač sa zadovoljstvom najavljuje svoje učešće u projektu usmerenom na identifikaciju i podizanje svesti javnosti o AI-sadržaju i digitalno izmenjenom sadržaju, uz podršku Mete i u koordinaciji Evropske mreže za standarde provere činjenica. Učesnice će raditi sa zajednicom za proveru činjenica i širom javnošću kako bi promovisale znanje u ovoj oblasti pred izbore za Evropski parlament 2024. godine.

U narednim danima, FakeNews Tragač i 30 drugih organizacija za proveru činjenica širom Evrope koje su članice EFCSN vodiće kampanju za podizanje svesti o AI generisanom i digitalno izmenjenom sadržaju pred izbore za Evropski parlament 2024. godine. FakeNews Tragač će deliti video, infografike i informativni list prevedene na 27 evropskih jezika.

Ova kampanja za podizanje svesti i materijali koje ćemo deliti predstavljaju završni segment aktivnosti u kojima je FakeNews Tragač učestvovao tokom proteklih nekoliko nedelja.

Anketom su prikupljeni uvidi fektčekera o tome kako rade na identifikaciji i proveri ili demantovanju AI generisanog i digitalno izmenjenog sadržaja, a takođe su sagledani i izazovi sa kojima se organizacije za proveru činjenica suočavaju na ovom polju, pri čemu su rezultati sažeti u informativnom listu.

Na osnovu ovih nalaza i u saradnji sa stručnjacima, FakeNews Tragač i druge organizacije učestvovale su u radionicama za definisanje standarda i obuku zajednice za proveru činjenica u identifikaciji i demantovanju AI generisanog i digitalno izmenjenog sadržaja.

AI@EUElections je zajednički projekat Evropske mreže za standarde provere činjenica i njenih učesnika, a finansira ga Meta.

FakeNews Tragač

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA