Predrag Kon – pregled naučne produkcije


Rođen je u Beogradu 1955, gde je i diplomirao na Medicinskom fakultetu 1981. godine. Na Vojnomedicinskoj akademiji završio je specijalizaciju 1991. godine. Kako navodi Istinomer, tokom ratnih devedesetih godina bio je „referent saniteta za preventivnu medicinsku zaštitu na području Krajine i zapadnog Srema i načelnik odeljenja za medicinsku informatiku u 1. Armiji do 1995”. Bio je načelnik jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd od 2001. do 2014 godine, a nakon toga i načelnik Jedinice za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, gde je trenutno savetnik.

Bio je i član komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti u dva mandata, od 2002. do 2010. godine. Takođe, nalazio se na rukovodećim pozicijama tela za kordinaciju epidemmija virusa SARS (2003. godina) i gripa (2009. godina), a od 2020. je među istaknutijim članovima Vladinog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Kovid 19. Vanredno je unapređen iz čina rezervnog majora u čin sanitetskog potpukovnika „zbog uloženih napora i doprinosa borbi Srbije i njenih građana protiv virusa Kovid 19”. Odlikovan je ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena krajem 2020. godine zbog doprinosa u borbi protiv virusa korona.

Analiza naučne produkcije korona influensera koju je sproveo FakeNews Tragač pokazuje da Predrag Kon ima osam objavljenih radova u kategorizovanim časopisima, pri čemu tri rada potpisuje kao prvi autor. Podaci iz tabele i sa spiska odnose se na period do kraja oktobra 2021. godine.

Citati Kategorije
Cauchemez, S., Van Kerkhove, M. D., Archer, B. N., Cetron, M., Cowling, B. J., Grove, P., … & Nicoll, A. (2014). School closures during the 2009 influenza pandemic: national and local experiences. BMC infectious diseases, 14(1), 1-11. 72 M22
Bino, S., Cavaljuga, S., Kunchev, A., Lausevic, D., Kaic, B., Pistol, A., … & Cicevalieva, S. (2013). Southeastern European Health Network (SEEHN) communicable diseases surveillance: a decade of bridging trust and collaboration. Emerging health threats journal, 6(1), 19950. 24 M23
Kon, P. (2017). Antivakcinalisti i njihovi argumenti u balkanskim zemljama. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 145(3-4), 208-209. 0 M23
Kon, P., & Đerković, V. (2009). Development of vaccines and changes in the systematic immunization schedules in the world. Zdravstvena zaštita, 38(1), 1-16. 0 M53
Uzelac-Škorić, A., Kon, P., Garotić-Ilić, L., Begović-Lazarević, I., Maris, S., & Begović-Vuksanović, B. (2011). Measles in Belgrade in the period 2001-2010. Zdravstvena zaštita, 40(5), 21-31. 0 M53
Uzelac-Škorić, A., Kon, P., Garotić-Ilić, L., Begović-Lazarević, I., Maris, S., & Begović-Vuksanović, B. (2011). Measles in Belgrade in the period 2001-2010. Zdravstvena zaštita, 40(5), 21-31. 0 M53
Loncarevic, G., Payne, L., Kon, P., Petrovic, V., Dimitrijevic, D., Knezevic, T., … & Coulombier, D. (2009). Public health preparedness for two mass gathering events in the context of pandemic influenza (H1N1) 2009-Serbia, July 2009. Eurosurveillance, 14(31), 19296. 40 M21a
Pokorni, D., Lukac, V., & Kon, P. (1992). Immunoprophylaxis–achievements, perspectives and problems. Vojnosanitetski pregled, 49(1), 49-53. 0 M23

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA