Informer falsifikovao istraživanja UN da bi dokazao nužnost razgraničenja


List Informer je u svom štampanom izdanju od 21. avgusta objavio tekst naslovljen sa „EVO ZAŠTO MORA RAZGRANIČENJE! Šiptara će 2100. biti čak 4,7 miliona više od Srba! UŽASAVAJUĆE PROCENE DEMOGRAFA UN-a“ u kojem se ne navodi koji „demografi Ujedinjenih nacija“, niti koje konkretno istraživanje stoji iza ovakvih procena koje se predstavljaju kao dokaz neophodnosti razgraničenja Srba i Albanaca. Zvanični podaci Ujedinjenih nacija se, međutim, prilično razlikuju i po konkretnim vrednostima i po metodologiji istraživanja.

Informer piše: Eksperti UN navode da Srbi imaju izrazito negativan, a Albanci pozitivan prirodni priraštaj. Prema njihovoj proceni, koje se zasniva na postojećim stopama nataliteta, ali bez migracija, Srba će 2050. godine biti 6,2 miliona, a 2100. godine svega 4,3 miliona. Na drugoj strani, Albanaca će 2050. biti oko šest miliona (gotovo isto kao Srba), ali će njihov broj 2100. godine skočiti na oko devet miliona.

Podaci „eksperata UN“ iz Informera za Balkan bez migracija

2018. 2050. 2100.
Srbi 7.4 miliona (100%) 6.2 miliona (83%) 4.3 miliona (58%)
Albanci 4 miliona (100%) 6 miliona (150%) 9 miliona  (225%)

 

Zvanične procene Ujedinjenih nacija za Srbiju i Albaniju 2017. (zero migration) –  bez migracija

2018. 2050. 2100.
Srbija (sa Kosovom) 8.795.000 (100%) 7.899.000 (89%) 6.473.000 (73%)
Albanija 2.961.000 (100%) 3.027.000 (102%) 2.469.000 (83%)

 

Procene stanovništva Kosova Agencije za statistiku Kosova u saradnji sa UNFPA (medium variant) – sa migracijom

2017. 2051. 2061.
Kosovo 1,783,531 (100%) 1,652,090 (92%) 1,492,192 (83%)

 

Ujedinjene nacije zaista objavljuju publikacije koje se bave projekcijama broja stanovnika i, između ostalog, imaju i deo koji se odnosi na „nultu migraciju“, odnosno na projekciju broja stanovnika jedne zemlje čiji bi se broj stanovnika menjao samo povećanjem ili smanjenjem fertiliteta i mortaliteta, ne uključujući migracije, međutim te projekcije su prilično različite od onih koje Informer navodi.

Ujedinjene nacije ne prave projekcije po nacionalnom ključu, te se u njihovim izveštajima ne mogu pročitati procene ukupnog broja Srba i Albanaca, već stanovnika država bez obzira na nacionalnu pripadnost.  Takođe, ne postoji Balkan kao posebna celina, već se zemlje Balkana  po ovoj klasifikaciji nalaze u većoj celini – Južnoj Evropi. Kako Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija u ovim izveštajima su projekcije za Kosovo uključene u projekcije za Srbiju.

Budući da procene populacije uključuju uporednu analizu tri faktora  – stopu fertiliteta, mortaliteta i migracije, uklanjanjem migracije iz ove jednačine, značilo bi da će, prema Informerovom tumačenju, Albanci imati skoro 4 puta veću stopu prirodnog priraštaja od Srba.

Međutim, kako pokazuju podaci UN, osim što se Srbiji predviđa negativan prirodni priraštaj, predviđa se i da će Albanija do 2100. izgubiti više od šestine sadašnjeg stanovništva samo uticajem negativnog prirodnog priraštaja. Ako posmatramo i Kosovo na kojem je većinsko stanovništvo albansko za koje ovaj izveštaj ne daje posebne podatke, takođe se na duži rok predviđa pad stanovništva. Izveštaj o procenama populacije Kosova koji je Agencija za statistiku Kosova pripremila 2017. u saradnji sa ekspertima Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) nema poseban deo koji se odnosi na procene bez migracije, ali predviđaju ukupni pad stanovništva Kosova u narednih nekoliko decenija. U Informerovim navodnim procenama to se ni približno ne dešava, već se albansko stanovništvo više nego duplira za manje od 100 godina.

Informer dalje netačne podatke navodi kao ključni dokaz potrebe razgraničenja Kosova: Baš zbog ove dramatične prognoze, stručnjaci tvrde da je državi Srbiji preko potrebno razgraničenje s Albancima. U suprotnom, upozoravaju oni, Srbija će za sto godina biti većinski albanska zemlja!

Informerovi stručnjaci koji navodno tvrde da je „Srbiji preko potrebno razgraničenje“ su četiri sagovornika koji su upitani da prokomentarišu ove „dramatične prognoze“ od kojih nijedan rečju nije pomenuo razgraničenje Kosova. Najbliža je bila politikološkinja Jelena Vukoičić koja se izjasnila protiv zamrznutog konflikta i rekla da Albanci imaju pretenzije prema jugu Srbije, te da bi „postizanje nekog održivog rešenja za Kosovo stavilo tačku na ovaj potencijalno opasan proces“, dok ostali sagovornici nisu pominjali razgraničenje.

Razgraničenje je, dakle, u vezu sa neproverenim demografskim podacima doveo sam Informer.  Ovaj tekst je preneo i list Alo.

 

Danka Mihajlović, Fake News Tragač

Ukratko

12/06/2024

Ne, Adriana Vilagoš nije iz Vrbasa

Sportklub (podsajt portala N1) objavio je vest o velikom uspehu Adriane Vilagoš, mlade bacačice koplja, koja je na Evropskom prvenstvu u Rimu osvojila srebrnu medalju. U tekstu…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA