Ne, broj žrtava korone u Srbiji nije „među najnižim u svetu“


U predizbornom videu Srpske napredne stranke navodi se da je broj žrtava virusa korona u Srbiji „među najnižima u svetu“. Ova rečenica je grafički propraćena necelovitim grafikonom, uz podatak da je kao kriterijum uzet „broj umrlih na jedan milion ljudi“. Ova tvrdnja, međutim, nije tačna.

 

Pre svega, važno je napomenuti da SNS u okviru ovog klipa ne iznosi izvor za predstavljene podatke, niti trenutak u kojem je načinjen presek. Iako narator saopštava da je broj žrtava u Srbiji među najnižim „u svetu“, na grafiku se prikazuju samo evropske države (uključujući i mikronacije, San Marino, Monako, Lihtenštajn i Andoru) i teritorije (Ostrvo Man, Kanalska ostrva).

Uzevši u obzir redosled na listi, ali i uvrštavanje pomenutih zavisnih teritorija u računicu, podaci su po svemu sudeći preuzeti sa sajta Worldometers, tj. sa njegovog odeljka za praćenje virusa korona u Evropi. Srbija se tu trenutno rangira kao 32. u konkurenciji 48 država i teritorija, što znači da je trećina evropskih država i teritorija dosad imala manji broj smrtnih slučajeva na milion stanovnika u poređenju sa Srbijom.

Ako zanemarimo evropski okvir, pa se vratimo na tezu iz spota da je broj žrtava virusa korona u Srbiji „među najnižima u svetu“, zaključak je još dalji od istine. Srbija se po broju umrlih na milion stanovnika nalazi na 55. mestu među 215 država i teritorija za koje Worldometar prikuplja podatke, što znači da je oko tri četvrtine država i teritorija imalo manje žrtava od Srbije.

Milovan Nikolić, FakeNews Tragač

 

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA