Ne, Unicef ne podstiče decu da gledaju pornografiju

Dnevni list Objektiv objavio je prošlog petka u svom štampanom izdanju tekst pod naslovom „Unicef podstiče decu da gledaju pornografiju“, iznoseći u njemu neutemeljeno i senzacionalističko tumačenje izveštaja ove organizacije koji se bavio bezbednošću dece u digitalnoj epohi i njihovim pravima na internetu.

U svom tekstu, Objektiv navodi kako prema izveštaju UNICEF-a „nema dokaza da je izloženost pornografiji štetna za njihov (dečiji) razvoj“, te da ova organizacija „čak i preporučuje gledanje takvog sadržaja“. Takođe, ovaj list piše kako je pomenuti izveštaj pokazao da „većina dece koja gleda pornografiju ne trpi nikakve posledice“ i da se u izveštaju tvrdi kako se „onemogućavanjem deci da pristupe pornografiji ukida pravo na vitalno seksualno obrazovanje“.

Šta zaista piše u izveštaju?

Uprkos pisanju Objektiva, u izveštaju UNICEF-a jasno je naznačeno da „postoje različite vrste rizika i štete koje su povezane sa izloženošću dece pornografiji“, te da samo ne postoji „konsenzus o stepenu štetnosti pornografije za decu“. Dodaje se da postoje „istraživanja u kojima se tvrdi da je pristup pornografiji u mladim godinama povezan sa lošim mentalnim zdravljem, seksizmom i objektivizacijom, seksualnom agresijom i drugim negativnim ishodima“.

Iako Objektiv navodi kako je UNICEF proglasio da nema dokaza o štetnosti pornografije za decu, ova organizacija u svom izveštaju navodi da postoje dokazi „da su neka deca ponekad oštećena izlaganjem pornografiji, ali da priroda i obim te štete variraju“.

Tvrdnja da UNICEF preporučuje deci gledanje pornografije ne može se pronaći u izveštaju te organizacije, dok je teza o ukidanju prava na vitalno seksualno obrazovanje onemogućavanjem pristupa pornografiji grubo izvučena iz konteksta.

UNICEF objašnjava da najbolje rangirani digitalni mediji koji tematizuju seksualno obrazovanje uključuju veb sajtove, aplikacije i Jutjub vlogove. Takvi mediji u određenim slučajevima mogu biti klasifikovani kao pornografski i samim time podleći propisanim starosnim ograničenjima. U takvim slučajevima vitalno seksualno obrazovanje moglo bi biti uskraćeno deci, navodi UNICEF. Dakle, ova organizacija ipak ne smatra da su prava dece ugrožena onemogućavanjem pristupa pornografiji, već sadržajima koji se tiču seksualnog obrazovanja, a mogu pod određenim uslovima biti kategorizovani kao pornografija.

Odgovor iz UNICEF-a

Kako bismo otklonili sve nedoumice oko toga da li UNICEF zaista podstiče decu da gledaju pornografiju i ne smatra je štetnom po najmlađe, redakcija FN Tragača kontaktirala je ovu organizaciju. Kao odgovor dobili smo članak objavljen na sajtu UNICEF-a pod naslovom „Zaštita dece od štetnih uticaja pornografije – pornografski sadržaji mogu naštetiti deci“.

U tom članku se između ostalog navodi kako je UNICEF uznemiren količinom pornografije koja je dostupna na internetu i upozorava na to da digitalno okruženje otežava regulisanje distribucije takvih sadržaja. Osim upozorenja navedenih i u izveštaju koji je Objektiv pogrešno tumačio, navodi se da zbog gledanja pornografije sa nasilnim i mizoginim elementima deca mogu takvo ponašanje smatrati normalnim i prihvatljivim. „UNICEF podržava napore vlada da osiguraju zaštitu dece od štetnog sadržaja u skladu sa Konvencijom o pravima deteta i smernicama Komiteta za prava deteta“ ističe se u članku.

Ivan Subotić, FakeNews Tragač

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA