Mila Alečković – analiza naučne produkcije


Rođena je u Beogradu gde je pohađala osnovnu i srednju školu kao i studije psihologije. Prema biografiji objavljenoj na sajtu Službenog glasnika ima bogatu akademsku karijeru koja uključuje diplome: španskog jezika na Univerzitetu u Madridu (1978), kliničke psihologije u Beogradu (1982), antropološke psihijatrije u Parizu (1990) kao i doktorat na Univerzitetu Sorbona (1994). Trenutno je vanredna profesorka na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

2020. godine je na ovom fakultetu konkurisala za mesto redovnog profesora u užoj naučnoj oblasti Psihologija, ali je tročlana komisija utvrdila niz propusta i neispunjenih kriterijuma: navodi se da kandidatkinja nije objavljivala radove u međunarodnim časopisima sa zvanične liste ministarstva, da nema dovoljan broj radova ni u vodećim časopisima od nacionalnog značaja, kao i da je u prijavljene heterocitate ubrajala citat iz televizijske emisije, ali i citate iz diplomskih i master radova svojih studenata. Nakon što je komisija utvrdila da kandidatkinja ne ispunjava uslove za zvanje redovnog profesora, predložila je da se dr Alečković izabere u isto zvanje (vanrednog profesora).

U biografiji sa Službenog glasnika takođe se ističe da je aktivistkinja srpske evropske dijaspore, osnivačica Francuskog socijalnog antiglobalističkog pokreta kao i anti-NATO udrženja žena žrtava bombardovanja ŽENES. Takođe, članica je organizacije „Srpska kraljevska asocijacija akademika i naučnika“. Uoči parlamentarnih izbora 2014. godine bila je 9. na listi Srpskog pokreta Dveri, koji se u tom izbornom ciklusu nije izborio ni za jedan mandat u parlamentu.

Tokom pandemije korona virusa Mila Alečković istakla se kao jedan od najčešćih izvora dezinformacija, čije su tvrdnje domaći i regionalni portali za proveru činjenica više puta ocenili kao netačne ili neutemeljene (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Analiza naučne produkcije korona influensera koju je sproveo FakeNews Tragač pokazuje da Mila Alečković u kategorizovanim časopisima ima sedam objavljenih radova, a u svakom od njih je prva i jedina autorka. Podaci iz tabele i sa spiska odnose se na period do kraja oktobra 2021. godine.

Citati Kategorije
Alečković-Nikolić, M. S. (2014). The pseudo-scientific psychologyof the economic neo-liberalism. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (44-1), 273-289. 0 М51
Alečković-Nikolić, M. S. (2015). Inconscious, brain lateralization and parapsychology. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (45-4), 59-72. 0 М51
Alečković-Bataj, M. (2020). Artistic creation and psychological personality defense mechanisms. Zbornik radova Akademije umetnosti, (8), 273-293. 0 М52
Alečković-Nikolić, M. S. (2014). The diagnosis of psychopathy: Why psychiatrists and psychologists need to know ethical doctrines. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (44-3), 363-387. 0 М51
Alečković-Nikolić, M. WHAT ERRORS WERE MADE IN THE PSYCHOLOGICAL ACTION TAKEN IN THE BALKANS BY THE INTERNATIONAL COMMUNITY, FROM THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINOLOGICAL CONSEQUENCES IN SERBIA TODAY. Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (IKSI). 0 М52
Alečković-Nikolić, M. S. (1994). Psychologism in the field of art and ethics: Analogy to the theory of natural right. Psihologija27(3-4), 387-394. 0 M23
Alečković-Nikolić, M. S. (2002). Axiological presuppositions for conducting investigations in education. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, (34), 13-29. 0 M52

Ukratko

12/06/2024

Ne, Adriana Vilagoš nije iz Vrbasa

Sportklub (podsajt portala N1) objavio je vest o velikom uspehu Adriane Vilagoš, mlade bacačice koplja, koja je na Evropskom prvenstvu u Rimu osvojila srebrnu medalju. U tekstu…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA