Da li je Marija Magdalena označena u Bibliji kao prostitutka?


Prvi je vek nove ere, Judeja je pod kontrolom Rimskog carstva, a žena po imenu Marija iz malog grada Magdale počinje da prati propovednika Isusa iz Nazareta. Ona ubrzo postaje potpuno ravnopravna s ostalim apostolima i ostaje uz Isusa sve do njegovog raspeća, a potom i vaskrsnuća. Veruje se da je Marija Magdalena bila prisutna i na Hristovoj sahrani. Ona je bila prva koja je na uskršnje jutro otkrila da je Isusova grobnica prazna i prva koja je prenela vest o njegovom vaskrsnuću.

Ipak, u Svetom pismu ona je nejasno identifikovana, tako da je često služila kao platno na koje su projektovane razne fantazije. Kroz vekove, njen lik je iznova osmišljavan – od proročice i mističarke, preko feminističke ikone i matrijarha tajne božanske dinastije, pa sve do prostitutke.

U jevanđeljima se nekoliko žena pojavljuje u priči o Isusu, a među njima je više njih s imenom Marija. Isusova majka je Marija, ali tu je i Marija iz Betanije, sestra Marte i Lazara. Zatim Marija, majka Jakova i Josifa, kao i Marija, žena Kleofinova. Tu su takođe tri neimenovane žene koje su izričito označene kao seksualne grešnice – žena sa „lošim imenom” koja briše Isusove noge mirisnim uljem kao znak pokajanja, Samarićanka koju Isus sreće na bunaru, i preljubnica koju fariseji dovode pred Isusa da vide hoće li je osuditi.

Trebalo bi svakako imati na umu da jevanđelja nisu svedočanstva iz prve ruke. Napisana su 35 do 65 godina nakon Isusove smrti, kao uobličavanje odvojenih usmenih predanja koja su se formirala u rasutim hrišćanskim zajednicama.

Zabluda vezana za to da je Marija Magdalena prostitutka počinje u Jevanđelju po Luki, gde se o njoj govori kao o ženi koju je mučilo sedam zlih duhova, od kojih ju je Isus oslobodio. Ipak, eksplicitno prikazivanje Hristove sledbenice kao prostitutke počelo je krajem 6. veka, a za to je odgovoran tadašnji papa Grgur. On je spojio u jednu osobu lik Marije Magdalene, Marije iz Betanije i neimenovane grešnice koja je oprala Isusove noge.

Tek 1969. godine Katolička crkva je povukla vekovima staru oznaku Marije Magdalene kao prostitutke, napominjući da se ona razlikuje od grešne žene pomenute u Jevanđelju po Luki. S druge strane, u pravoslavnoj verziji hrišćanstva Marija Magdalena nikada nije prikazivana kao prostitutka.

Modernija učenja usvojila su shvatanje Marije Magdalene kao jedne od najistaknutijih Isusovih sledbenica, koja je ostala uz njega do kraja.

„Istorijska tradicija kaže da je bila prostitutka iz Magdale, ali ponovno analizirajući tu reputaciju koju je imala, možemo videti da je verovatno bila žena višeg društvenog statusa koja je pratila Isusa, pomažući njemu i njegovim učenicima svojim vlastitim sredstvima“, smatra Dženifer Ristin, direktorka „Instituta Magdalena” u Magdali.

Za Majkla Haga, autora knjige „Potraga za Marijom Magdalenom“, crkva je istorijski marginalizovala Mariju ne samo zbog njenog pola, već i zbog njene poruke. On tvrdi da je crkva specifično propagirala ideju da je bila seksualna radnica kako bi obezvredila njenu poruku. Haag veruje da su alternativne ideje Marije Magdalene bile previše opasne za crkvu da bi dozvolila njihovo širenje.

Đorđe Majstorović, FakeNews Tragač

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA