N1 tekstom o 5G tehnologiji širio paniku i dezinformacije: Radijacija, C vitamin i mikrotalasna


N1 portal i televizija nalaze se među onim medijima na kojima smo zaista retko nalazili neistine i propuste. Tim pre, važno nam je da ukažemo na nekoliko ozbiljnih propusta u tekstu pod naslovom „Da li će nas 5G tehnologija ubiti ili podstaći“, koji potpisuje Gordana Ninković.

Pošto je tekst skoro tri dana kasnije uklonjen sa sajta, ostavili smo vam u dnu ove analize originalni html fajl koji možete preuzeti. Želimo da napomenemo da FN Tragač podržava svaku raspravu i polemiku u opštoj i stručnoj javnosti kada su u pitanju značajne društvene teme od javnog interesa. Implementacija 5G tehnologije jeste takva tema, ali je odabrani pristup iz teksta portala N1 potpuno pogrešan, budući da je zasnovan na dezinformacijama, spekulacijama i širenju panike.

Originalni tekst je uklonjen

„Da li će nas 5G tehnologija ubiti ili podstaći”

Naslov je problematičan, prvo zato što se u tekstu na pitanje koje naslov postavlja ni izbliza ne odgovara, a drugo zato što pominjanje ubistvene tehnologije više priliči medijima koji su češći predmet naših analiza.

„Više od 180 naučnika i doktora iz skoro 40 zemalja upozoravaju svet o zdravstvenim rizicima po ljude kada se radi o novoj 5G tehnologiji.”

Broj naučnika jeste veći od 180 i verovatno ide i do nekoliko hiljada, tako da je ova rečenica u principu tačna. Ipak, nije stavljena u jasan i razumljiv kontekst značaja takvog broja, užih naučnih oblasti potpisnika i sl.

Iako nije navedeno da je u pitanju citat, ova rečenica je gotovo doslovni prevod tvrdnji iz teksta peticije na sajtu Change.org kojom se traži ukidanje 5G tehnologije u Belfastu, ali izvesno je da potiče iz teksta „5G rizici po zdravlje; Rat između tehnologije i ljudi“, objavljenog pre dva meseca na sajtu Gaia.com. Ovaj sajt sebe predstavlja kao „medijsku mrežu tragalaca za istinom i vernika posvećenih razvoju svesti” i nudi sadržaje „koji dovode u pitanje savremene paradigme i pružaju ti mogućnost da izraziš stvarnost koja definiše tvoje biće”.

Opis sajta Gaia.com

 

„Oni su kratko i jasno reagovali na rezoluciju Saveta Evrope:”

U tekstu nije odgovoreno na koju rezoluciju Saveta Evrope se misli, šta u njoj piše i šta je potpisnicima bilo problematično. Rezolucija 1815 zaista je bitna za razumevanje problematike, ali o tome u izvornom tekstu nema reči.

„Mi, dolepotpisani naučnici, preporučujemo moratorijum na pokretanje pete generacije, 5G, sve dok naučnici, koji ne rade za industrijske firme, ne budu u potpunosti istražili moguće rizike po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. 5G će u suštini povećati izloženost radio – talasima visoke frekvencije (koji su deo elektromagnetnog zračenja u opsegu EM spektra, po talasnoj dužini iznad infracrvenog spektra)… i dokazano je da su štetni i po ljude i po životnu sredinu”

Umesto „u suštini” u originalu stoji „u velikoj meri”, ali posebno je problematičan ovaj deo prevoda: „increase exposure to radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF)”, što je postalo „povećati izloženost radio – talasima visoke frekvencije (koji su deo elektromagnetnog zračenja u opsegu EM spektra, po talasnoj dužini iznad infracrvenog spektra)“.

Elektromagnetni spektar
Prikaz elektromagnetnog spektra

Tvrdnja da su „radio talasi iznad infracrvenog spektra” neutemeljena je i nejasno je šta bi to trebalo da znači. Na gornjoj ilustraciji jasno je da talasi radijskog opsega imaju nižu frekvenciju od infracrvenog i teško mogu biti iznad. Takođe, „zračenje” se često provlači kroz tekst u kom uglavnom ima negativnu konotaciju i čak se povezuje sa nuklearnim zračenjem. Ipak, zračenje i emitovanje su uglavnom sinonimi, ne dajte se zastrašiti.

Kada govorimo o elektromagnetnim talasima, dva osnovna parametra bilo kog oscilatornog kretanja su frekvencija i amplituda (treći je faza).

Amplituda i frekvencija
Amplituda i frekvencija
  • Frekvencija je parametar učestalosti ponavljanja. Možemo je zvati učestalost. Pogledajte kako na crtežu za nisku frekvenciju imamo tri ponavljanja, a za visoku šest.
  • Amplituda je na šematskom prikazu visina talasa. Direktno je srazmerna sa intenzitetom i snagom.
  • Postoje i različiti načini modulacije talasa, koje mu omogućavaju da nosi više podataka i da bude „spakovan”; najpoznatije modulacije upravo su frekventna modulacija (FM) i amplitudna modulacija (AM), što verovatno prepoznajete ako slušate radio.
  • Odnos amplitude i frekvencije je veoma važan za ponašanje talasa. Na primer, napon od više desetina hiljada volti može da bude potpuno bezopasan po vas, ako mu je frekvencija veoma visoka, jer tada protok struje postoji samo po površini kože.
  • Dakle, visoka frekvencija može da bude bezopasnija od niske i to što je visoka, samo po sebi ne znači mnogo.

Kada je u pitanju elektromagnetni spektar talasa, na slici iznad možete videti podelu na jonizujuće i nejonizujuće zračenje. Jonizujuće zračenje MOŽE da ošteti DNK.

Prvi način je da jonizuje atom ili molekul, dajući elektronu dovoljno energije da se on “otkači” iz orbite i postane slobodni radikal.

Veća opasnost jeste da zračenje utiče na veze između molekula vode (koja čini mnogo veći procenat ljudskog tela od DNK molekula) i time ostavlja u organizmu slobodne radikale – neuparene elektrone. Na sličan način učestalo izlaganje UV zračenju može doprineti razvoju tumora kože, a svakako ubrzati formiranje bora.

Kada je u pitanju Sunce, nije opasno njegovo osvetljavanje koje je u vidljivom delu spektra (osim za sunčanicu), već ono osvetljavanje (zračenje) koje naše oko ne vidi, ali dolazi do nas i nosi veliku energiju velikom učestalošću (UV).

Idemo dalje kroz tekst N1.

 

„Na prvom mestu brzine skidanja podataka mnogo veće od 4G mreže, obećava novi svet, u koji će biti uključeni i automobili bez vozača, ali nigde ne govori kako će to sve uticati na ljudsko zdravlje.”

Formulacija je sintaksički potpuno nekoherentna. Da li je vama odavde jasno ko šta obećava, ko ne govori i na šta se uopšte odnosi reč „sve”?

„5G rak je zapravo stvarnost.”

Bez argumenta, bez ikakvog objašnjenja, izneta je zastrašujuća neutemeljena tvrdnja.

„Pre 2G, 3G i 4G mreža, radio frekvencije su bile benigne. Nismo se brinuli da li će nam radio u automobilu spržiti mozak.”

Ponovo pred sobom imamo neodgovorena pitanja: U kom smislu su te mreže bile benigne? Da li je reč o upotrebi tumorske terminologije u prenesenom značenju, ili su te „frekvencije” izazivale samo benigne tumore? Do sada bi trebalo da vam je jasno da frekvencija kao takva ne može biti ni benigna ni maligna.

Foto:http://bit.ly/2XyNvC8

5G, osim što koristi deo 4G spektra, pretežno radi na frekvencijskim opsezima od 24 do 90 GHz, što je frekvencijski opseg jednog radara, na primer, ili savremenih „teraherc aerodromskih skenera” koje upravo reklamiraju sa napomenom „bez radijacije”. Ipak, ne bismo ulazili u polemiku da li je 5G opasna tehnologija i da li je treba dodatno testirati pre implementacije. To je posao za nekog drugog. Nastavljamo analizu spornih rečenica u tekstu N1.

„Naučnici smatraju da će ljudi, životinje i životna sredina biti u velikom riziku, i to godinama. Iako je i 4G mreža bila dovoljno loša, ova 5G će stvari pogoršati do nivoa totalnog ludila.”

Tekst ostaje dosledno nejasan: Koji naučnici smatraju? Svi? Na koji period se odnosi referenca „godinama”? Na osnovu čega naučnici „smatraju”, ako isti tekst tvrdi da nije bilo dovoljno studija? Šta znači to da je „4G bila dovoljno loša?” 

5G nudi (…) prilagodljiv veb dizajn i mogućnost da poveže veći broj uređaja sa jedne lokacije.

Veb dizajn nema mnogo poteškoća koje brzina protoka interneta može da reši, osim u slučaju iznajmljivanja render-farmi, a povezivanje većeg broja uređaja sa jedne lokacije već je postignuta tehnologija. 

„Dok talasi 4G mreže putuju po površini naše kože, talasi 5G mreže su podmukliji. Odnosno, kada počnu da budu emitovani, naša koža će ih automatski apsorbovati, što će naravno proizvesti višu temperaturu našeg tela.”

apsorpcija zračenja
Foto: Univerzitet u Liježu

Kako vi zamišljate podmukao talas?

Da bi došlo do bilo kakve apsorpcije „zračenja”, talasna dužina mora biti veća od nekih 620nm (nanometara). Sve manje od 500nm se odbije o kožu, a manje od 600nm se rasprši. Na slici ispod možete videti odnos frekvencije i talasne dužine popularnih talasa, a možete je i sami izračunati po vrlo jednostavnoj formuli:

Gde je lambda λ talasna dužina, c je brzina prostiranja talasa, što je u slučaju elektromagnetnih talasa – brzina svetlosti, a f je frekvencija. 

Foto: rcrwireless.com

Kao što vidite, talasna dužina u nanometrima počinje tek kod frekvencije X zraka. To znači da 5G talasi ne samo da nisu „podmukli”, već je njihova sposobnost da prodru kroz kožu svakako daleko manja nego kod 3G talasa.

„Zapravo, naučnici smatraju da će uspostavljanje 5G mreže izazvati isti efekat kao da uključite mikrotalasnu rernu, otvorite njena vrata, i ostavite je upaljenu do kraja života.”

Ako uključite mikrotalasnu i potom otvorite njena vrata, magnetron će se isključiti (testirali smo). Ako je ostavite uključenu do kraja života, lampica će vam napraviti izvestan trošak na računu za struju.

„Ali, ono što svi treba da znamo je da svaka antena mobilne telefonije emituje radijaciju nejonizujućeg zračenja. A ona izaziva rak.”

Već smo prethodno utvrdili da NEJONIZUJUĆE zračenje ne izaziva oštećenje DNK i ne uzrokuje slobodne radikale. 

„Do 2021. svaki grad će imati 5G antene i stanice, koje će se nalaziti na vrhu miliona zgrada širom sveta.”

Za najavljene milione antena i stanica ne postoje ni izvor, ni dokaz, a za realizaciju je na raspolaganju samo 17 meseci.

„Industrija bežične tehnologije ne samo da gradi infrastrukturu mnogo bržeg skidanja podataka, već globalnu mikrotalasnu rernu.”

Pogledajte video. Analogija sa rernom ne radi. Plus snaga opada sa kvadratom rastojanja.

„Jer, biće potrebno miliona više mikro antena nego ranjie, odnosno jedna antena za dve do osam kuća. Jasno je da će nivo radijacije po ljudska bića porasti u velikom procentu.”

Sve i da se postavi više miliona skupih antena na svake dve kuće, šta i da poraste nivo zračenja? Duga posle kiše je isto radijacija. Milion duga i dalje ne izaziva rak.

„No, zašto je radijacija opasna po nas? Pa, ona uništava naš DNK, ili tako što ga tera da menja ili ubija određene grupe ćelija, ili nas direktno vodi u rak.”

Od početka teksta do sada nejonizujuće zračenje i dalje nije uspelo uništi DNK u čoveku. 

„Šta možemo da očekujemo ako smo duže izloženi radijaciji: mučninu, povraćanje, opadanje kose, smanjen apetit, slabost, problem sa kičmenom moždinom, oštećene organe, tešku depresiju, konfuziju, infekcije, pa čak i smrt.”

Za neke radijacije, ovo je potpuno tačno. Vrlo arbitrarno, neegzaktno i nabacano, ali tačno. I dalje nije jasno kakve to veze ima sa ostatkom teksta.

„Jeste, ne možemo tek tako da odemo na Mars ili Mesec, ali ono što nas ograničava na ovoj našoj planeti je prevashodno opasna tehnologija.”

Ono što nas ograničava je tehnologija? I to baš prevashodno? 

„Kako možemo da se odbranimo? Na prvom mestu je naš duhovni sklop, osećanje ljubavi, empatije i spremnosti da uživamo u životu. To sve poboljšava naš imuni sistem. Tu je i odgovarajuća ishrana, vitamin C i pokušaji da se čovek primiri, na koji god način mu je blizak.”

Podsećamo da je izvor za ovaj tekst krajnje opskurni sajt koji prikuplja donacije i obećava traganje za istinom. Pretplata na njega je “samo 144$ godišnje”, a pogledajte i njihove poslednje tekstove, koji su posvećeni beloj magiji kroz tarot, fascinantnoj istoriji tabli za komunikaciju sa mrtvima i NLO koje je opazila američka mornarica.

Još vesti iz istog izvora.

 

„Peta generacija mreža mobilne telefonije 5G trebalo bi da prenosi i do 1.000 puta veći opseg podataka nego mreža 4G.”

Opet greška u prevodu, opseg ne može da se prenosi. Barem ne u ovom smislu. Prenos podataka može da bude veći i opseg može da bude širi, ali „prenošenje 1.000 puta većeg opsega” prosto nema smisla.

„Broj priključenih aparata bi trebalo da se ustostruči, a vreme njihove reakcije da bude manje od jedne milisekunde.”

Imajući na umu odliv mozgova, negativan prirodni priraštaj i trenutni broj uređaja konektovanih na internet u Srbiji, možete li da zamislite da broj uređaja bude „stostruko veći”?

„Međutim, ni reči nema u domaćim medijima i javnosti o štetnosti te mreže po zdravlje ljudi. Bar do sad.”

Zaista nisu potrebne reči, evo slike:

“Ni reči u domaćim medijima”

 

Čak je i N1 već pisao o tome u više navrata.

Potpuno opskurne tekstove poput ovog, sa spornim izvorima i sa nejasnom granicom između onoga što je poteklo od izvora i onoga što je poteklo od novinara, izuzetno je teško analizirati. Uteha ostaje u tome što su barem u slučaju N1 ovakvi tekstovi izuzeci.

Tekst su preneli: NSPM, Nova energija i Nezavisni.rs

Lazar Čovs, FakeNews Tragač

 

Prilog – HTML fajl originalnog teksta sa N1: Da li će nas 5G tehnologija ubiti ili podstaći _ N1 Srbija

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA