Portal „Borba za istinu“ se uživeo u borbu protiv izmišljenih planova


„Da bi pedofilija postala najnormalnija stvar, SZO nalaže školama da seksualizuju najmlađe.“ Tako glasi naslov teksta portala Borba za istinu, a kao izvor je naveden sajt „Stop World Control“. Reč je o nagomilanim besmislicama koje su se i ranije delile na srpskom jeziku.

U objavi se tvrdi kako Ujedinjene nacije (UN) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zahtevaju od škola da spreme decu da imaju seksualne partnere. Nekoliko portala za utvrđivanje činjenica (1, 2, 3) već je dokazalo da su ovi navodi manipulativni.

U svom izvornom tekstu „Stop World Control“ (SWC) pominje dokumente „Međunarodni tehnički vodič za seksualno obrazovanje”, „Standardi za seksualnu edukaciju u Evropi”, edukativni materijal centra Rutgers iz Holandije, kao i dokument „Agenda 2030”. Svi su oni etiketirani kao deo svetskog plana za promovisanje pedofilije i dečije seksualnosti.

Rojters je pretraživao sva ova dokumenta. Ni u jednom od njih se ne pominje zahtev da se deca spreme na to da imaju seksualne partnere. Način na koji SWC izvlači tvrdnje iz konteksta, spajajući napisano i nenapisano, možemo pogledati kroz nekoliko ilustrativnih primera.

 

Vodič za seksualno obrazovanje

SWC tvrdi da je cilj „Međunarodnog vodiča za seksualno obrazovanje“ legalizacija seksa sa decom. Gde to tačno piše? Na 16. strani – navodi SWC – pa tobože citira: „Cilj je obučiti malu decu da se uključe u seksualne odnose“.

Ukoliko zaista pogledamo 16. stranicu ovog dokumenta UN, videćemo da je SWC kao na lutriji izvlačio reči s nasumičnih delova teksta, ne bi li dobio konstrukciju koja mu odgovara. U tekstu piše kako dokument „ima za cilj da opremi decu i mlade znanjem, veštinama, stavovima i vrednostima koji će ih osnažiti da: ostvare svoje zdravlje, blagostanje i dostojanstvo; da razvijaju društvene i seksualne odnose s poštovanjem; da razmotre kako njihovi izbori utiču na njihovu sopstvenu dobrobit i dobrobit drugih; i da razumeju i obezbede zaštitu svojih prava tokom celog života“.

SWC potom tvrdi da se na 71. stranici učiteljima daje zadatak da decu od pet godina na času pouče ljubljenju, grljenju, dodirivanju i seksualnom ponašanju. Ponovo je reč o manipulaciji. U vodiču piše da je potrebno decu naučiti da ljudi pokazuju ljubav i brigu za druge ljude na različite načine, koji uključuju ljubljenje, grljenje, dodirivanje, a ponekad i seksualno ponašanje; ipak, ključna je ideja da „deca treba da shvate šta je prikladno dodirivanje, a šta ne; treba da znaju da definišu ‘dobar dodir’ i ‘loš dodir’, kao i da prepoznaju da postoje neki načini dodirivanja dece koji su loši i šta treba da rade ako ih neko dodiruje na loš način”.

 

Standardi za seksualnu edukaciju u Evropi

SWC navodi i dokument SZO „Standardi za seksualnu edukaciju u Evropi”, iz kojeg izdvaja nekoliko delova, s namerom da ukaže na navodno pedofilske okvire tog teksta. Na primer, navodi se (treba li reči – lažna) interpretacija da „deca u dobi od 9 do 12 godina treba da imaju prva seksualna iskustva i da nauče koristiti internetsku pornografiju“.

Pošto su se ovi navodi već ranije pojavljivali na internetu, Juesej tudej je kontaktirao sa portparolom SZO i dobio jasan odgovor: „SZO ne preporučuje seksualnu aktivnost ispod nacionalno definisanog uzrasta za pristanak na seksualnu aktivnost“.

I FakeNews Tragač je ranije pisao o manipulativnom dovođenju ovog dokumenta u vezu s pedofilijom. Kako smo naveli, u ovom dokumentu se zapravo predstavlja koncept holističkog (sveobuhvatnog) seksualnog obrazovanja i u njemu su date smernice donosiocima odluka (a ne deci) i radnim grupama koje se bave obrazovnim programima o tome kako se mogu kreirati novi ili unaprediti postojeći programi seksualnog obrazovanja na nacionalnom nivou.

 

Rutgers materijali

U tekstu SWC se pominju i materijali holandskog centra Rutgers, koji se takođe dovode u vezu sa promocijom pedofilije. Ovi materijali su prošlog proleća bili veoma kontroverzna tema u Holandiji. Tada je Rutgers predstavio nastavni program pod nazivom „Prolećna groznica“ za koji SWC navodi da „agresivno gura temu homoseksualizma nesvesnoj i ranjivoj deci“.

Holandski portal Pointer već se bavio reakcijama na „Prolećnu groznicu 2023. u Holandiji i pokazao zašto navedene optužbe nisu tačne. U najkraćem: predstavljeni program nije obavezan, a deca se njime ne podstiču da „razmišljaju o analnom seksu, trojkama i dreg kraljicama“.

I sam Rutgers je objavio tekst o napadima na „Prolećnu groznicu”, gde navodi da njihovi materijali služe učenju dece o autonomiji tela, pozitivnoj slici o sebi i razgovor o tome šta im se sviđa, a šta ne.

Nina Hoeve iz Rutgersa je u jednom intervjuu navela i uspeh ovakvog pristupa seksualnom obrazovanju mladih: „Imamo mnogo statističkih podataka na koje smo ponosni, od niskog broja tinejdžerskih trudnoća i tinejdžerki koje počinju da imaju seks kasnije nego u mnogim drugim evropskim zemljama, do visoke upotrebe kontracepcije kada je za njih pravo vreme. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da su holandski tinejdžeri među najvećim korisnicima kontraceptivnih pilula“.

 

Agenda UN 2030

SWC pominje i dokument „Agenda Ujedinjenih nacija 2030, navodeći da je njegov plan da se svaki aspekt ljudskog postojanja na Zemlji transformiše do 2030. godine. Da – možete pretpostaviti – i ovde su pravo niotkuda iščitali da je cilj agende postarati se da „mala deca imaju seksualne odnose, da nauče kako da masturbiraju i koriste pornografiju“.

Međutim, „Agenda 2030“ je zapravo plan UN za održivi razvoj, dogovoren 2015. godine. Kako to napominje Fulfekt, agenda uključuje 17 globalnih ciljeva u domenima poput smanjenja nejednakosti, okončanja gladi u svetu i obezbeđivanja pristupa čistoj energiji za sve.

Agenda 2030 se već neko vreme koristi kao polazište za kreiranje različitih teorija zavera, u vezi sa kovidom, ukidanjem privatnog vlasništva zemlje, prehranom insektima i zabranom automobila, petnaestominutnim gradovima, itd.

U objašnjenju agende navodi se zaštita rodnih prava, seksualnih prava i zaštite dece, ali se ne spominju bilo kakva nastojanja da se podstiču „mala deca da imaju seksualne odnose, da nauče kako da masturbiraju i koriste pornografiju“.

Marija Zemunović, FakeNews Tragač

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA