Kolektivna (samo)viktimizacija u pseudoistorijskim narativima

Publikacija Kolektivna (samo)viktimizacija u pseudoistorijskim narativima posvećena je analizi pseudonaučnog saznanja, odnosno diskursnim i retoričkim strategijama kojima se pseudonaučnici koriste.

Uže uzev, predmet istraživanja se tiče dekonstrukcije pseudoistorijskih narativa koji se manifestuju u multimedijalnim sadržajima na Jutjubu. Konkretno, cilj analize je bio da se uoče obrasci i načini na koji se koristi, prevashodno psihološki, fenomen (samo)viktimizacije kao narativni element za legitimizaciju pseudoistorijske perspektive autora i kreatora sadržaja.

Publikacija sadrži četiri poglavlja, posvećena teorijskom okviru pseudonaučnog diskursa o istoriji, modelima dekonstrukcije pseudoistorije, analizi diskursnih strategija i logičkih grešaka.

Istraživanje možete preuzeti ovde.

Ukratko

TOP 5 – LOKACIJA MANIPULACIJA