Ovo nije igra ⸺ Uvod u Qanon


Publikacija „Ovo nije igra – Uvod u Qanon“ predstavlja pregled različitih aspekata ovog pokreta: nastanak, razloge uspona, načine funkcionisanja, taktiku i metode indoktrinacije, terminologiju, specifičnosti, sličnosti sa tradicionalnim kultovima i sektama, ulogu katalizatora za upad u Kapitol 6. januara 2021, kao i značaj pokreta za budućnost.

Cilj serijala je da čitaocima koji nisu upoznati s ovom temom pruži pristupačnu osnovu za razumevanje složenosti fenomena Qanona, kako na lokalnom nivou tako i globalno, te da im služi kao okvir za dalje istraživanje. Priložene reference nude obilje dodatnog materijala za analizu, proširuju neka od ranije navedenih pitanja i otvaraju nova. Analiziranja uloge i značaja pojedinaca te dublje zadiranje u hronologiju je svesno izostavljeno s ciljem da se fokus serijala zadrži na onome što će izvesno biti trajno nasleđe Qanona: uticaj na političku kulturu i javni diskurs i instrumentalizacija superteorije zavere u političke svrhe.

Publikaciju možete preuzeti ovde.

Za FakeNews Tragač
Dario Hajrić

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA