Isprobali smo kurs Checkology


Kreiranje medijskog sadržaja u današnjem vremenu predstavlja poseban izazov. Taj izazov se ogleda kroz mnogobrojne faktore koji utiču na to da prenošenje informacija postane navođenje na kreiranje određenog stava, pre nego na razvoj kritičke svesti publike. Kako do toga dolazi i kako se tome odupreti, bilo da ste kreator ili recipijent sadržaja tema je sajta checkology.org

Problem lažnih vesti, propagande i drugih oblika medijskih manipulacija prepoznat je u Americi kao prepreka razvoja svih slojeva stanovništva i kao pretnja demokratskim tekovinama, koje su njihovim građanima Ustavom garantovane. S obzirom na to da je razvoj savremenih tehnologija taj koji je omogućio ekspanziju nekvalitetnih medijskih sadržaja, motiv je bio da se ista sredstva upotrebe kako bi građani bili upoznati sa mogućnostima za njihovu dekonstrukciju.

 

 

Kako ni ostale države nisu imune na ove probleme, samim tim ni Srbija, mi smo rešili da isprobamo kurs koji ovaj sajt nudi i proverili kakvo je naše znanje.

Pre svega, značajno je napomenuti da ovi kursevi mogu biti besplatni ili besplatni na određeno vreme, ali ima i onih za koje je potrebna pretplata, u zavisnosti od toga koliko duboko želite da zađete u bavljenje ovom temom. Kurs koji smo mi isprobali je besplatan, ali i sasvim dovoljno informativan za početnu obuku koju bismo preporučili svima koji na bilo koji način prate medije na dnevnom nivou.

Kurs se sastoji od dvanaest osnovnih predavanja, u okviru kojih su dostupni teorijski sadržaji u kratkim video formatima, interaktivne vežbe sa primerima koji su nedavno bili aktuelni u medijima, kao i objašnjenja tačnih i pogrešnih odgovora.

 

 

Kroz određene vežbe polaznici kursa dolaze u situaciju da su postavljeni na mesto urednika i da su odgovorni za odabir i redosled informacija koje će publici biti plasirane. Odabir informacija je pre ere interneta bio van domašaja publike, a danas, kada su informacije bez ikakvog odabira svima dostupne, svako od nas može da preuzme ulogu urednika i da sam bira informacije na osnovu kojih želi da formira sopstveno mišljenje.

 

 

Sposobnost prepoznvanja svrhe plasirane informacije, kao i njene vrste, jeste uputstvo za upotrebu koje se ne dobija uz sadržaje koje konzumiramo, a koje nam je neophodno. Upoznavanje sa standardima kvalitetnog novinarstva razvrstavanjem informacija od nekompletnih do lažnih, kao i kroz prepoznavanje pristrasnosti u plasiranju informacija jeste preduslov za pravilno konzumiranje medija. Ovaj sajt jeste jedan od načina da se kritičko razmišljanje publike unapredi, a mediji opomenu, jer ništa ne vraća na put kvalitetnog novinarstva kao gubitak poverenja publike.

 

Milica Janjatović

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA