Neistina je da je paracetamol na listi kancerogenih supstanci


Portal Telegraf je 29. januara objavio tekst pod naslovom „Dr Nestorović upozorava koji lek nikako ne smete davati deci kada imaju jako visoku temperaturu”, gde dajući savete o tome kako i kada skidati temperaturu kod dece dr Branimir Nestorović iznosi tvrdnju da je paracetamol 27. januara u Kaliforniji stavljen na listu kancerogenih supstanci, za šta je Tragač ustanovio da je neistina.

Isti lekar, gostujući u vestima TV Prve 30. januara, slučaj dalje elaborira ovako: „Taj Savet, to su u stvari ovi što se bave ekologijom, oni su to izučavali. Imaju tu listu negde, oko 900 ima tih potencijalnih kancerogena… 132 studije je država Kalifornija angažovala eksperte da pregledaju, većina studija je pokazivala dosta toksičnih efekata. Neke su bile i okej, nisu pokazivale efekte. I oni su preporučili da se u stvari praktično on stavi na listu potencijalnih kancerogena. Što nije mnogo iznenađujuće jer je paracetamol dobijen iz čađi…“.

Savet koji dr Nestorović pominje zapravo je Kancelarija za procenu opasnosti štetnih sredinskih uticaja na zdravlje (OEHHA), koja se bavi naučnom procenom rizika štetnih supstanci po zdravlje ljudi i životnu sredinu, a deo je Agencije za zaštitu životne sredine.

U Kaliforniji je na snazi zakon (Proposition 65) koji obavezuje ovu državu da održava i ažurira listu hemijskih supstanci za koje država ima saznanja da uzrokuju karcinom ili deluju toksično po reproduktivno zdravlje. Na listi se trenutno nalazi 650 supstanci za koje je izdato saopštenje da uzrokuju karcinom.

Paracetamol (Acetaminophen) trenutno nije na ovoj listi. Njegov status za eventualno uključivanje na listu je trenutno u razmatranju. Posao procene i dodavanja novih hemikalija na listu obavlja ekspertska Komisija za identifikaciju kancerogena (The Carcinogen Identification Committee, CIC). Kancelarija za procenu opasnosti štetnih materija je pripremila dokumet – Dokazi o kancerogenosti paracetamola – koji zapravo predstavlja pregled istraživanja koja su se bavila utvrđivanjem povezanosti upotrebe ovog leka i javljanja karcinoma. Rezultati nekih od predstavljenih istraživnja zaista pokazuju da postoji statistički značajna povezanost između uzimanja ovog leka i javljanja nekih tipova karcinoma, dok rezultati nekih drugih istraživanja govore suprotno. Autori ni na jednom mestu ne navode tačan broj jednih ili drugih, niti navode zaključak sličan Nestorovićevom da је „većina studija pokazivala dosta toksičnih efekata”.

Sastanak na kojem je komitet trebalo da donese odluku o paracetamolu zakazan za 5. decembar je odložen i otvoren je novi rok u kome javnost treba da podnese dodatne relevantne naučne informacije koje se tiču potencijalnog stavljanja paracetamola na listu hemikalija koje uzrokuju karcinom. Pomenuti 27. januar bio je poslednji dan za podnošenje novih dokaza.

Ono što treba imati na umu jeste da su se sva istraživanja realizovana na ljudima bavila istraživanjem povezanosti uzimanja paracetamola i različitih tipova karcinoma, a između povezanosti i kauzalnosti se ne može staviti znak jednakosti. Neki istraživači nisu držali pod kontrolom druge varijable koje bi mogle da doprinesu njegovom javljanju (pušenje, gojaznost, konzumacija alkohola…), što smanjuje stepen poverenja u interpretaciju dobijenih rezultata.

Naša Agencija za lekove i medicinska sredstva nije izdala nijedno saopštenje vezano za bilo koji lek koji u sebi sadrži paracetamol.

Evropska gencija za lekove (European Medicines Agency) povodom paracetamola se oglasila u aprilu 2019, kada su doneli preporuku da svi proizvodi koji sadrže paracetamol u svom opisu pored do tada propisanih karakteristika leka treba da sadrže i dopune koje se odnose na upotrebu u trudnoći i toksičnom uticaju na reprodukciju i razvoj.

Paracetamol, naravno, ima svojih neželjenih dejstava. Dr Nestorović s pravom pominje njegovu hepatotoksičnost; postoji mogućnost javljanja poremećaja krvi i limfnog sistema, poremećaja imunog sistema i drugih dejstava. Upozorenje se nalazi u svakom pakovanju ovog leka i treba ga pažljivo pročitati, a deci ga davati u skladu sa preporukama pedijatra. Da je moguće lečiti decu na osnovu uopštenih saveta dovoljan bi nam bio jedan TV pedijatar.

Tekst objavljen u Telegrafu preneli su AloSrbija danas, Mondo, Mamaklik.

Jelena Jovović, FakeNews Tragač

 

Naknadne napomene: Portal Luftika je prvobitno preneo netačan navod, ali ga je nakon analize FN Trgača uklonio (20. septembar 2020); Portal Mondo objavio je ispravku netačnih navoda (1. jun 2023).

 

 

 

Ukratko

12/06/2024

Ne, Adriana Vilagoš nije iz Vrbasa

Sportklub (podsajt portala N1) objavio je vest o velikom uspehu Adriane Vilagoš, mlade bacačice koplja, koja je na Evropskom prvenstvu u Rimu osvojila srebrnu medalju. U tekstu…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA