„Istine i laži o virusima“ uglavnom su samo laži


Čitateljka FN Tragača zamolila nas je da proverimo istinitost tvrdnji iznetih u tekstu Istine i laži o virusima, objavljenom na jednom blogu sredinom prošle godine. Tekst dug 11.000 reči sadrži niz „dokaza“ kojima autor potkrepljuje svoju osnovnu tvrdnju – da virusi zapravo ne postoje, tj. da su izmišljeni konstrukt faramaceutske industrije (i/ili satanista) kako bi se ostvario profit, pre svega prodajom vakcina.

Autor bloga Miloš Stokić za sebe navodi da se bavi veb dizajnom i informatičkim uslugama, kao i da je zaposlen u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

Narativ negiranja postojanja virusa gradi se već godinama. Sudeći prema linkovanim izvorima, autor teksta uglavnom prenosi shvatanja nemačkog biologa dr Stefana Lanke i američkog psihijatra Endrjua Kaufmana, koji se u poslednje vreme bavi naturopatijom, a koji je stekao planetarnu popularnost negirajući postojanje koronavirusa. Svoju tezu da se zaista radi o zaveri autor teksta uglavnom dokazuje video klipovima. Među trenutno dostupnim, po svojoj „kredibilnosti“ se ističu video čiji autor uveče „svira svadbe“ a danju razotkriva zavere, zatim svedočenje medicinske sestre iz SAD o ubijanju zdravih pacijenata u bolnicama (1, 2, 3), kao i sedma epizoda treće sezone „Drevnih vanzemaljaca“.

Stefan Lanka već godinama tvrdi kako do sada niko nije izneo nijedan dokaz da je bilo koja infektivna bolest nastala od virusa, niti da je ijedan virus do sada izolovan. A omiljeni argumet kojim potkrepljuje svoje tvrdnje, pomenut i u ovom tekstu, jeste da je pred sudom dokazao da virusi ne postoje. Kaufman se ne pominje u tekstu, ali teorija o tome da naučnici lažno prikazuju egzozome kao viruse njegovo je čedo (kao i većina drugih pseudonaučnih tvrdnji u vezi sa nošenjem maski, PCR testiranjem, nepostojanjem HIV virusa, vakcinama kao otrovima i mnogim drugim). Međutim, sud nije presudio da virusi ne postoje, virusi nisu pogrešno prepoznati egzozomi, a virusologija nije nauka koja je nastala na „izvrtanju i lažiranju“ naučne osnove.

Virusologija je počela da se razvija krajem 19. veka na temeljima tadašnjih znanja o infektivnim bolestima, koja se pre svega oslanjaju na rezultate Kohovih istraživanja bakterija. Tehnologiju koja je omogućila otkriće virusa činili su svetlosni mikroskop i porcelanski laboratorijski filteri koji su mogli da se sterilišu, a čije su pore bile dovoljno male da ne propuštaju bakterije. Pokušavajući da pronađu uzročnika Mozaične bolesti duvana, Dmitrij Ivanovski (1892) i Martinus Bejerink (1898) nezavisno jedan od drugog došli su do zaključka da ovu bolest izazivaju infektivni agensi koji se po svojim osobinama razlikuju od bakterija: za razliku od bakterija oni su prolazili kroz laboratorijske filtere, zadržavajući pri tome svoja infektivna svojstva. Ivanovski je pretpostavljao da bi to mogli mogli biti najmanji živi organizmi, a Bejerink da je u pitanju contagium vivum fluiduminfektivna tečnost. I naziv „virus“ za ovu vrstu infektivnih agensa prvi je upotrebio Bejerink, dokazavši kasnije da se virus razmnožava u telu domaćina ali da nije sposoban da preživi bez njega.

Autor bloga navodi da su „svi temeljni principi današnje virusologije izvedeni iz mikrobiologije, koja je nekada bila ispravna nauka“. Ako pod „ispravnom naukom“ autor teksta smatra onu koja se rukovodi tada važećim Kohovim postulatima, onda je u pravu: nalazi i zaključci Ivanovskog, Bejerinka i svih drugih koji su se kasnije bavili istraživanjima virusa odstupali su od Kohovih postulata. Međutim, i sam Koh je shvatio da njegovi postulati nemaju univerzalno važenje.

Razvoj nove tehnologije – elektronskih mikroskopa, omogućio je da se vide infektivni agensi koji prolaze barijeru filtera, za koje se ustalio naziv virusi. Prva elektronska mikrografija virusa objavljena je 1938. a virusa od kojeg je sve počelo – izazivača Mozaične bolesti duvana, objavljena je 1939. godine.

Svaka nauka se, dakle, i razvija tako što se postojeća znanja dopunjavaju, nadograđuju ili osporavaju. Nauka nije dogma, kako autor dalje u tekstu tvrdi, jer da je tako ne bi bilo novih saznanja. Niti su „stručnjaci“ „programirani (obrazovani)“ da vide samo ono što farmaceutska industrija ili „satanisti“ žele da vide, već vide ono što im raspoloživa tehnologija omogućava.

Autor teksta dalje tvrdi da je „bilo potrebno izmisliti ’viruse’, naročito za opravdavanje vakcina, jer protiv bakterijskih infekcija i parazita vakcine nisu bile moguće“. To je potpuno suprotno činjenicama: samo u našem kalendaru obavezne imunizacije nalaze se vakcine protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa i velikog kašlja, čiji su uzročnici bakterije.

Na Vilhelma Rajha se američki CDC zaista obrušio svom svojom silinom: zaista su mu oduzeli i spalili sve štampane materijale i zaista je umro u zatvoru. Ali teško da je njegovo otkriće bilo „smrtna presuda farmakomafiji i celoj satanističkoj eliti“. Pre bi se moglo reći da se čovek koji je skovao termin „seksualna revolucija“ i proizvodio i prodavao orgonske akumulatore, koji sakupljaju „energiju orgona“, zamerio puritanskoj eliti. To što je jurio vanzemaljce svakako je doprinelo da ga pošalju na psihijatrijsku evaluaciju.

Jelena Jovović, FakeNews Tragač

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA