Da li stonoge imaju tačno sto nogu?


Neke stvari na svetu je jednostavno nemoguće prebrojati. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi koliko zrna peska ima u Sahari, koliko postoji atoma u univerzumu ili zvezda na nebu. S druge strane, poznato nam je koliko je planeta u našem Sunčevom sistemu, znamo koliko svaka godina ima dana, nedelja, sati i minuta ili koliko centimetara sadrži jedan metar. Pomislili biste da je stonogin kum, kada joj je birao ime, prebrojao njene noge pre nego što je odlučio da je proglasi – stonogom. Međutim, očigledno nije bilo baš tako.

Stonoga se i na mnogim drugim jezicima zove upravo tako – stonoga. Engleski izraz centipede izveden  je iz latinskog jezika u kom reč centum označava stotinu, a reč pedis nogu. Slično je i u španskom, gde se stonoga naziva ciempiés, od reči cien (stotina) i reči pies (noga ili stopa). U nemačkom i francuskom jeziku je nešto drugačije, pa je broj nogu stonoge u njenom imenu dodatno povećan. Nemci stonogu nazivaju rečju Tausendfüßler, što bi u grubom prevodu zapravo značilo hiljadunoga, a Francuzi Mille-Pattes, to jest još jednom složenicom koja stonogi broj nogu povećava na hiljadu.

Ipak, broj nogu ovog zglavkara nije ni hiljadu, ali ni sto. Zapravo stonoge ne mogu imati tačno sto nogu, a zbir od hiljadu nogu drastično prevazilazi moguć broj ekstremiteta ovog stvorenja. Telo stonoga podeljeno je na segmente na kojima se nalazi po jedan par nogu. Kako se telo odraslih stonoga uvek sastoji od neparnog broja segmenata – nije moguće da bilo koja vrsta ovog stvorenja ima tačno stotinu nogu.

Koliko onda nogu imaju stonoge? Različite vrste stonoga mogu imati do čak 191 parova nogu, što znači da je najveći zabeležen broj nogu ovih zglavkara čak 382. Međutim, najmanji ili najveći broj parova nogu ne podrazumeva i da se radi o najmanjim ili najvećim stonogama. Najmanja pronađena stonoga duga je tek 10,3 milimetara, ali broji čak 41 par nogu. Možda biste pomislili da je ona pronađena na nekom vrlo egzotičnom području, ali Nannarrup hoffmani, kako se ova vrsta naziva, svoje stanište je zapravo pronašla u njujorškom Central parku.

Najveća stonoga na svetu nosi naziv Scolopendra gigantea i može biti duga čak 30 centimetara. Ova stonoga se u prirodi može sresti u severnoj Venecueli i Kolumbiji, kao i na ostrvima u priobalju ovih zemalja kao što su Trinidad i Aruba. Ipak, ona, paradoksalno, ima manje nogu nego najmanja stonoga na svetu. Sa 21 do 23 parova nogu, odnosno maksimalno 46 nogu Scolopendra gigantea nam dokazuje da veličina nije toliko bitna. Barem kada je u pitanju broj nogu zglavkara.

Ivan Subotić i Tijana Femić Bumbić, FakeNews Tragač

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA