Oglasi u časopisima o zdravlju: Prodaja magle bez glutena

Nominacija za nepostojeću Nobelovu nagradu, čudotvorna isceljenja, izmišljena ili loše interpretirana istraživanja, više i mistične sile… Na šta se sve pozivaju oglašivači u domaćim časopisima o zdravlju?

Pored tekstova objavljenih u časopisima o zdravlju, čija je analiza objavljena u januaru ove godine, Fake News Tragač analizirao je i oglasne poruke koje se objavljuju u ovim časopisima, a odnose se na različite dijetetske proizvode. Analizirano je 20 izdanja različitih časopisa LISTA, 13 objavljenih u septembru 2018. godine i sedam objavljenih u maju 2019. godine.

Oblast oglašavanja uređuje se Zakonom o oglašavanju VIŠE koji propisuje da se „oglašavanje koje sadrži tvrdnje o zdravstvenom, lekovitom ili nutritivnom svojstvu robe ili usluge (…) mora zasnivati na odgovarajućim naučnim ili stručnim nalazima“ (član 58.).

Primenjivi propisi u našem slučaju su i Zakon o zdravstenoj zaštiti i Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (Pravilnik), kojim se uređuje oblast deklarisanja, prezentacije i reklamiranja ovih proizvoda.

Za kontekst našeg istraživanja veoma je važno to što član 22. Pravilnika propisuje da uvoznik pre stavljanja dijetetskog proizvoda u promet podnosi zahtev za upis proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo. Ovaj registar je dostupan na sajtu Ministarstva zdravlja, ali nažalost ne sadrži sve dijetetske proizvode koji su upisani u bazu, pa nije moguće proveriti da li svi reklamirani proizvodi ispunjavaju uslove za stavljanje u promet.

Mi smo, za potrebe ove analize, izdvojili samo one primere oglasnih poruka koje sadrže neistinite ili neproverljive informacije, čime se dovodi u pitanje zakonitost i etičnost oglašavanja izdvojenih proizvoda i usluga.

Na koji način nam časopisi o zdravlju, suprotno svojoj ulozi, daju nezdrave savete, uz n…više

Verujte Jovanu na reč

U časopisu Lekovito bilje IZVORoglasnom porukom SUZBIJTE ASTMU PRIRODNOM TERAPIJOM! reklamira se „preparat Jovana Stojkovića, medicinskog radnika – laboratorijskog tehničara“, kao „efikasno sredstvo za suzbijanje disajnih tegoba“. Ovaj oglas je problematičan iz više razloga: na osnovu onoga kako je proizvod opisan, trebalo bi da bude registrovan u Registru dijetetskih proizvoda. Međutim, sve i da je moguće proveriti kompletnu bazu Ministarstva, za ovaj preparat to ne bi bilo moguće, iz prostog razloga što se radi o „sredstvu“ koje nema ime. To bi značilo da umesto stručnom mišljenju koje ova registracija omogućava, treba da verujete Jovanu Stojkoviću na reč da je njegov preparat proizveden u skladu sa standardima, a da njegovi sastojci zaista imaju dejstvo opisano u oglasu.

Pored toga, u oglasu se Jovan Stojković poziva na autoritet zdravstvenog radnika – laboratorijskog tehničara, koji umesto da sprovodi laboratorijske analize, uspešno leči disajne tegobe. Samo se zapitajte, da u nastavku oglasa nudi stomatološke usluge, da li biste pristali da vam leči zube? Pored toga, Krivični zakonik u članu 254. predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvorom do tri godine za onoga „ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga“ kao i za onog koji se „bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova“.

Stručnjak za sve

Svoje biljne mešavine sa stranica ovih časopisa nudi nam i Goran Poletan

IZVORI

Pretragom podataka u APR-u nismo našli nijedan pravni subjekat registrovan na njegovo ime. Postoji samo Radnja za sakupljanje šumskih plodova Poletan, registrovana na ime Daniela Poletana, koji se takođe pominje u oglasu.

U oglasima „KLINIČKI ISPITAN ČAJ KOJI LEČI EŠERIHIJU ZA 21 DAN” (2018.) i „BEZ EŠERIHIJE, HELIKOBAKTERA I KANDIDE – POTPUNO PRIRODNIM PUTEM” Goran Poletan se poziva na rezultate kliničkog ispitivanja sprovedenog 1992. godine u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu. U oglasu objavljenom 2018, „kliničko ispitivanje” pokazuje da se njegova čajna mešavina pokazala efikasnom u eliminisanju E.coli, dok se u ovogodišnjem oglasu njegova efikasnost proširila na čitav spektar mikroorganizama – „proteus vulgaris, proteus mirabilis i ostale bakterije iz urinarnog trakta“.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, u odeljku 4. Zabrana reklamiranja, kaže da se rezultati u primeni stručno-medicinskih metoda mogu saopštavati samo na stručnim i naučnim skupovima i objavljivati u stručnim i naučnim časopisima i publikacijama. Međutim, čak i da je ovakva vrsta reklame dozvoljena, pretragom stručnih časopisa iz ove oblasti nismo uspeli da pronađemo gde i kada su objavljeni rezultati ovog istraživanja, ali smo na Poletanovom sajtu pronašli dokument – potvrdu da je navedeni čaj testiran kod devet bolesnika i da su „efekti lečenja bili pozitivni“ i to samo u slučaju E.coli.

Sprovođenje kliničkih ispitivanja je regulisano jasno definisanim pravilima, i osim u slučaju retkih bolesti (što urinarne infekcije nisu), ne može se sprovoditi na devet ispitanika i ne može rezultirati potvrdom kakva je objavljena na sajtu (niti je to mogao biti slučaj 1992. godine, kada je navodno „kliničko ispitivanje“ realizovano). 

Pored čaja za lečenje ešerihije, proizvođač tvrdi da je u Dečijem dispanzeru u Zenici 1992. godine testiran i čaj protiv dijareje. Potvrdu da je bilo kakvo testiranje ovog čaja izvršeno nismo uspeli da pronađemo čak ni na vebstranici proizvođača.

Amigdalin – šakom i kapom

Autoriteti zdravstvenog radnika i naučnih istraživanja se kombinuju u oglasnoj poruci „AMIGDALIN B17 uništava ćelije kancera“ objavljenoj u časopisu Ruski travar IZVOR i „Amigdalin mi je spasao suprugu sigurne smrti“ u Ruskom doktoru IZVOR Ovim oglasom pukovnik prof. dr Slavko Radosavljević propagira upotrebu preparata Amigdalin B17 kao „pomoćnog sredstva“ koje „uništava kancerogene ćelije“, ali „insistira na tome da se kapsule preventivno uzimaju“, „jer smo mi danas, zbog loših životnih navika, suočeni sa manjkom ovog vitamina u organizmu“.

Reč je o dijetetskom proizvodu koji je volšebno kao hrana za posebne medicinske namene upisan u bazu podataka Ministarstva zdravlja, iako je nejasno na koji način suve jezgre kajsija mogu da se podvedu pod „posebno prerađene ili formulisane dijetetske proizvode namenjene za potpunu ili delimičnu ishranu pod medicinskim nadzorom, pacijenata sa ograničenom, smanjenom ili poremećenom sposobnošću unosa, varenja, apsorpcije, metabolizma i izlučivanja namirnica uobičajenog sastava, odnosno pojedinih njihovih sastojaka, ili sa drugim medicinski ustanovljenim nutritivnim zahtevima koji ne mogu da se zadovolje modifikacijom normalne ishrane, upotrebom drugih dijetetskih proizvoda ili njihovom kombinacijom“ (član 59. Pravilnika).

Kako su domaći mediji raširili izmišljenu vest o ruskoj vakcini koja bi “mogla da spre…više

I ovako registrovan, ovaj proizvod podleže primeni Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda, koji u članu 4. kaže da se „deklaracijom, prezentacijom i reklamiranjem dijetetskih proizvoda ne mogu pripisivati svojstva prevencije, tretiranja i lečenja bolesti, ili se pozivati na takva svojstva“, VIŠEKorišćenje zdravstvenih izjava objavljenih u ovoj oglasnoj poruci bilo bi dozvoljeno samo u slučaju da Amigdalin „ima povoljan fiziološki efekat ustanovljen na osnovu opšteprihvaćenih naučnih dokaza“ (član 15. Pravilnika). Međutim u ovom slučaju ne postoje opšteprihvaćeni dokazi da se radi o supstanci koja ima pozitivan efekat kod pacijenata obolelih od karcinoma, što potvrđuju rezultati novijih metaanliza dosadašnjih istraživanja.

IZVORI IZVORI

U tekstu oglasa se navodi i da „jedna kapsula ’amigdalin B17’sadrži 12 jezgara kajsije i mogu da je uzimaju svi, bez obzira da li su oboleli ili ne“, kao i da „u slučaju amigdalina ne postoji opasnost od prekomernog uzimanja vitamina B17, jer „dokazano je da bi se neka kritična količina cijanida stvorila u organizmu, potrebno je uzeti oko 24.000 jezgara na dan“.

Količinu biljne sirovine koju neki dijetetski proizvod može da sadrži propisuje poglavlje III Dodaci ishrani, gde član 85. kaže: „Kada dodatak ishrani sadrži biljke, biljne sirovine, preparate biljnih sirovina ili sastojke izolovane iz biljnog materijala, njihova količina u dnevnoj dozi proizvoda ne treba da bude manja od 15% i veća od 65% u odnosu na poznatu terapijsku dnevnu dozu te biljne sirovine ili preparata“.

VIŠE

Međutim, na sajtu Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) objavljeno je upozorenje da jezgre kajsija predstavljaju rizik od trovanja cijanidom, te se navodi da su na osnovu prosečnog sadržaja amigdalina u jezgri kajsije stručnjaci EFSA-e procenili da maksimalna količina koja se može konzumirati, a da se ne prekorači akutna referentna doza (ARfD), za decu iznosi 60 mg a za odrasle 370 mg, odnosno kod dece će biti prekoračena već konzumacijom jedne male koštice, a kod odraslih tri manje ili jedne velike koštice.

VIŠE

Činjenica jeste da se ovde radi o svežim jezgrama kajsije, i bez obzira na to da li se u slučaju „hrane za posebne medicinske potrebe“ primenjuju odredbe iz poglavlja III Pravilnika ili ne, ipak savetujemo oprez.

Nominacija za fiktivnog Nobela

Neobičnu dovitljivost oglašivača u pronalaženju autoriteta pronalazimo u oglasu za ruske peptide objavljenom u Ruskom doktoru IZVOR u kojem se kaže da je „program peptidne bioregulacije zbog unikatnog sastava i efekta na organizam nominovan za Nobelovu nagradu za biologiju i medicinu za 2011. godinu“. Činjenica je da kategorija za biologiju i medicinu ne postoji. Postoji kategorija za medicinu ili fiziologiju i na zvaničnom sajtu Nobelove nagrade stoji: „Imena nominovanih i druge informacije o nominacijama i procesu izbora ne mogu biti objavljene dok ne prođe 50 godina“. Jedina preostala mogućnost je da „unikatni sastav i efekat“ konkurišu i za unikatnu nagradu – ko zna.

Jeste li primetili koliko često domaći mediji najavljuju otkriće leka protiv raka? FN T…više

U oba broja istog časopisa na dve poslednje strane IZVORoglašava se i Orlov dar, „homogenizovani dijetetski preparat, esencijalni dodatak ishrani koji podiže potisnutu vitalnu silu“. U obe oglasne poruke navodi se niz netačnih informacija, od ukupnog broja ljudi koji u Srbiji umre od dijabetesa na godišnjem nivou

VIŠE

, do toga da su sve bolesti od dijabetesa do artritisa uzrokovane bakterijskim i parazitskim infekcijama i da „samo preparat Orlov dar ima tu snagu i moć da uništi ove napadače, da revitalizuje već nastale rane i obnovi oštećena tkiva“ i to „ceo organizam, pa i bubrege i jetru a onda i sve zglobove“.

Proveravajući navode iz teksta oglasa, pronašli smo da su infekcije parazitom Eurytrema pancreaticum, koji po navodima oglašivača uzrokuje dijabetes, kod ljudi su veoma retke. Poslednji slučaj registrovan je 1983. godine u Japanu.

IZVOR

Pokojna Hilda i Moćna Marta

Da su paraziti „uzročnici mnogih bolesti, čak i onih najtežih poput raka, alergija, depresije, umora, visokog holesterola…“ tvrde i proizvođači Antiparazitnog programa za čišćenje organizma „Bilje Garić“, koji u oglasnoj poruci navode da je „ovaj program urađen po uputama Dr Hilde Klark“.

Ako je verovati tabloidima. Rusi su pronašli “vakcinu za sve” – za rak, hepatitis, sidu, …više

Hilda Klark jeste zastupala tezu da paraziti uzrokuju sve bolesti. Ali Hilda Klark je isto tako bila i osoba koja nije imala formalnog obrazovanja iz oblasti medicine a diplomu „doktora naturopatije“ stekla je na kursu koji je trajao 100 sati i koju je platila 695 dolara. Zaista je tvrdila da se sa tri biljke može sprečiti i izlečiti karcinom. Čak je i izumela električnu napravu kojom se mogu uništavati paraziti u telu.

Međutim, ne postoje dokazi koji potvrđuju njene tvrdnje, a sama Klarkova je dokazivala da je njen tretman uspešan na osnovu rezultata „orto-fosfo-tirozin testa“, koji je sprovodila nepostredno po početku tretmana. Ako nikada niste čuli za ovaj test – i on je njen izum. A koliko je bila u pravu najbolje ilustruje činjenica da je umrla od karcinoma, multiplog mijeloma.

I na kraju, ima i onih koji se pozivaju i na autoritet viših i mističnih sila. Na poslednjim stranama časopisa Lekovito bilje IZVOR oglašavaju se vidovnjaci, iscelitelji, ezoterici, koji „pomažu kod depresije, nesanice, nemira i straha“, „odvikavaju od droge i alkohola“, sprovode rituale „za nerotkinje i ’zavezane’muškarce“, rade na daljinu, preko vibera… Zakon o oglašavanju u članu 6. kaže, između ostalog, da se „oglasnom porukom ne sme (…) zloupotrebljavati poverenje, odnos zavisnosti, lakovernost, nedostatak iskustva ili znanja i sujeverje primalaca oglasne poruke“.

U ovom slučaju oglasna poruka namenjena je isključivo sujevernim osobama koje veruju da rešenje problema, pa i zdravstvenih, treba da potraže kod Dobrile – moćne i magične, moćne Marte, Ljubice isceliteljke, majke Stefanije, vidovite Savke, Suade ezoterika, Vidovite Hajre, vidovite majke Marije, Esme i Irene umesto u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Pored toga, Zakon o javnom redu i miru propisuje novčanu kaznu „od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova“ za onoga „ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir“ (član 15.). Pa koga ovo uznemirava, može da tuži.

Koliko su mediji odgovorni za prenošenje ovih oglasnih poruka?

Član 20, Zakona o oglašavanju definiše odgovornost prenosilaca oglasne poruke. Stavovi primenjivi u slučaju štampanih medija amnestiraju medij od bilo kakve odgovornosti ukoliko poseduju oglasnu deklaraciju definisanu članom 19.

Dozvolićemo sebi da na kraju teksta – umesto da utvrđujemo činjenice, jer su za kontrolu oglasnih deklaracija u ovom slučaju odgovorne nadležne inspekcijske službe Ministarstva trgovine i Ministarstva zdravlja – iznesemo pretpostavku da mediji poseduju oglasne deklaracije i da je za njihov sadržaj odgovoran isključivo oglašivač.

Međutim, izdavači i uredništva časopisa o zdravlju moraju se pridržavati i novinarske etike ali i moralnih normi, i imati u vidu da na njihovim stranicama pomoć traže i ljudi čiji su najbliži ili oni sami oboleli od najtežih bolesti i da se makar u slučajevima kada je iz sadržaja oglasne poruke moguće utvrditi da je u suprotnosti sa propisima, uzdrže od njenog objavljivanja.

FakeNews Tragač

Ukratko

22/05/2024

Ne, „pravilo 7-38-55“ nije pravilo

Portal Gradske info pridružio se nizu portala koji su preneli netačne navode o takozvanom „pravilu 7-38-55“, prema kojem se sedam odsto komunikacije prenosi rečima, 38 odsto tonom…

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA