(Uklonjena objava)


Na ovom mestu nalazio se tekst Srpski telegraf optužio Krik za tekst FakeNews Tragača, objavljen 28. avgusta 2018. godine. Tekst je bio oslonjen na našu prethodnu analizu, pod naslovom Ne, Željko Cvijanović nije bio novinar za uzor, objavljenu 26. avgusta 2018. Taj tekst je, u sklopu redizajna i restrukturiranja sajta FakeNews Tragača, uklonjen 21. decembra 2020. godine, budući da tema te analize odudara od posla kojim se inače bavimo i od fokusa provere podataka (fact-checkinga). S vremenskom distancom od dve i po godine uviđamo da je ta analiza bila tematski izuzetak i ne želimo da se takvom vrstom opservacija bavimo u budućnosti. Sadržaj uklonjene objave možete pronaći ovde.

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA