Na ličnoj karti ne postoji cifra koja pokazuje koliko ljudi liči na vas


Od uvođenja biometrijskih ličnih karata pojedini mediji pišu o misterioznom broju koji se nalazi na dnu poleđine lične karte, a koji navodno predstavlja „koliko ima ljudi u zemlji koji imaju slične karakteristike kao osoba čiji je dokument”. Poslednji u nizu medija koji su preneli ovu, kako će se ispostaviti, netačnu informaciju, jeste list „Alo“ koji je na svom portalu 20. septembra objavio tekst kojim uverava čitaoce da „ukoliko žele da znaju koliko ljudi liči na njih, samo bace pogled na poslednju cifru u drugom redu“. Kako saznajemo, reč je o potpuno izmišljenim tvrdnjama, jer je cifra o kojoj ovi mediji pišu zapravo kontrolni broj i nema nikakve veze sa brojem ljudi koji imaju iste karakteristike, izgled ili ime kao nosilac lične karte.

Na poleđini lične karte koju izdaje MUP Srbija nalazi se trolinijska mašinski čitljiva zona (MRZ – Machine Readable Zone) sa ličnim podacima i ovaj deo je namenjen za skeniranje i pouzdano prepoznavanje karaktera. Svrha ove zone je da omogući čitanje osnovnih podataka u onim situacijama kada nije moguće podatke očitati sa čipa, kao i da bi se izbeglo prekucavanje podataka koje može dovesti do grešaka.

Međutim, ne radi se ni o kakvoj srpskoj specifičnosti, budući da je izgled putnih isprava standardizovan i deo je ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog vazduhoplovstva) 9303 standarda kojim se određuje minimum zahteva potrebnih da bi putne isprave bile mašinski čitljive. Ovi su standardi odobreni od ISO (Međunarodne organizacije za standardizaciju) i IEC (Međunarodna elektrotehnička komisija). ICAO je uticajna specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija čiji je i Srbija član, a o usklađenosti srpskih dokumenata sa ovim standardima, preporukama i direktivama Evropske unije više se može pročitati i u časopisu Bezbednost koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

ICAO 9303 standard, između ostalog, najviše pažnje posvećuje tehničkim karakteristikama putnih isprava – od veličine, materijala od kog će biti izrađena, pa do uputstava za izradu fotografija i uzimanja otisaka prstiju. U delu koji se odnosi na specifikacije zajedničke za sva mašinski čitljiva dokumenta podrobnije se dotiče i načina na koji će biti organizovana mašinski čitljiva zona i načina na koji će se koristiti karakteri. U ovom delu postoji nekoliko kontrolnih cifara, a svrha im je da mašinski čitač utvrdi da li su podaci iz ove zone pravilno interpretirani.

Cifra o kojoj pišu mediji zapravo je kompozitna kontrolna cifra i proverava prethodne unose. Algoritam za dobijanje ove cifre koja, budući da je cifra, mora biti u rasponu od 0 do 9, dostupan je na internetu. U slučaju srpske lične karte, kada se iz prva dva reda izbace slova, a karakter „>“ zameni nulom, svaki od preostalih brojeva se množi sa 7, 3 ili 1, po sistemu – prvi se množi sa 7, drugi sa 3, treći sa 1, zatim četvrti opet sa 7, peti sa 3, šesti sa 1 i tako do kraja. Svaku od dobijenih vrednosti treba sabrati, a zatim podeliti sa 10. Ostatak od deljenja je cifra koja se pojavljuje u desnom kraju drugog reda.

Cifra za koji pojedini mediji navode da „otkriva mnogo o vama” zapravo je kontrolni broj, koji ne nastaje nasumično, ali sam po sebi o vama ne otkriva apsolutno ništa.

 

Danka Mihajlović, Fake News Tragač

Ukratko

TOP 5 – NAJČEŠĆE LOKACIJE MANIPULACIJA